Jedyna sensowna pociecha

Garść uwag do czytań na drugą niedzielę Adwentu roku B z cyklu „Biblijne konteksty”.

Reklama

Głos się odzywa: «Wołaj!» -
I rzekłem: Co mam wołać? -
«Wszelkie ciało to jakby trawa,
a cały wdzięk jego jest niby kwiat polny.
Trawa usycha, więdnie kwiat,
gdy na nie wiatr Pana powieje.
<Prawdziwie, trawą jest naród>.
Trawa usycha, więdnie kwiat,
lecz słowo Boga naszego trwa na wieki».

Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim:
«Oto wasz Bóg!»
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie.

Przesłanie proroctwa jest chyba jasne. To zapowiedź końca kary Izraela, zapowiedź jego wyzwolenia z niewoli babilońskiej. Zapowiedź, że już wkrótce Bóg sam zatroszczy się o swój lud, dla którego nastaną w końcu lepsze dni. Znamienne, że nie ma tu żadnego warunku; że Izrael odzyska wolność jeśli. Nie. Bóg go wyzwoli i już. Bo uznał, że dość już kary. Że pewnie teraz Jego ukochany lud już zmądrzał.

A szczegóły? Może parę drobnych wyjaśnień, do kolejnych akapitów... 

 • Pierwszy akapit czytania jest w świetle wcześniejszych wyjaśnień jasny. Nie ma co się powtarzać.
   
 • Drugi akapit.... O przygotowaniu drogi na pustyni... Wbrew pozorom niekoniecznie jest to wezwanie, by to Izrael przygotował drogę Bogu. Tak wygląda, gdy cytat ten jest użyty w Ewangeliach. Ale tu jest ciut inaczej. Nie ma żądania nawrócenia. Jak napisałem wcześniej jest zapowiedź: Bóg przyjdzie, zainterweniuje. Niezależnie od gotowości Izraela. Czas kary się skończył. O co więc chodzi?

  W dawnych czasach nie było dróg w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Owszem, w okolicach miast czy innych ludzkich osiedli przebiegały jakieś gorzej albo lepiej utrzymane trakty, ale nie było traktów łączących jakieś bardziej od siebie oddalone miejscowości. Na marginesie, wielką zasługą cywilizacyjną Rzymian było, że takie drogi zaczęli budować. Ale Rzymianie póki co siedzą na Półwyspie Apenińskim i nie mają wpływu na to, co dzieje się w Ziemi Świętej. „Przygotowanie dróg” można raczej uznać za jakieś „przetarcie szlaku”. Zapoznanie się z nim, gdzie trzeba znalezienia obejść jakichś terenowych przeszkód., zorientowanie się, gdzie można zaopatrzyć się w wodę, gdzie są warunki dobre do przenocowania i temu podobne. Działania takie prowadzono zawsze, kiedy w jakiś bardziej oddalone od stolicy okolice miał przybyć król czy inna ważniejsza osobistość. Dla mieszkańców krainy były widomym znakiem, że wieści o możliwym przybyciu władcy nie są plotkami, że faktycznie coś się w tym kierunku dzieje.

  Kiedy więc Izajasz wzywa do przygotowania dróg chce po prostu powiedzieć, że wieści o mającej nadejść Bożej pomocy nie są wymysłem. Że rozpoczęły się już przygotowania...
   
 • Naród jak trawa czy więdnący kwiat i słowo Boga trwające na wieki.... Chodzi o kruchość Izraela, gdy opiera się na własnych kalkulacjach. I przypomnienie, że może on wesprzeć się na obietnicach Boga. Bo Bóg skoro obiecał – kiedyś tam, podczas zawierania przymierza na Synaju – na pewno słowa dotrzyma. Jego słowo trwa na wieki.
   
 • Bóg nadchodzący jako pasterz... Bóg nie przychodzi dla samego przyjścia. I ewentualnego zemszczenia się na tych, którzy Mu się sprzeciwiali. Przychodzi by się o swój lud zatroszczyć.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Zobacz

 • Gość
  08.06.2017 15:21
  To jest skutek 25 letniej polityki wobec Ukrainy i odradzającego się tam nazizmu w wersji neo-banderowskiej. Oni nie tylko negują ludobójstwo Polaków, jak wielu w Polsce, ale je pochwalają i budują na nim swoją tożsamość. To jakby w Niemczech partie powoływały się na spuściznę Hitlera, Himmlera, Hessa, ... Tego gada hodowali i "nasi" politycy.
 • Gośćkaz
  08.06.2017 19:50
  ale sama wypowiedź biskupa, jeśli prawdziwa ( bo może przekłamana?) nie jest właściwa, tak nie mówi ksiądz katolicki !
 • Gość
  09.06.2017 07:58
  Kościół prawosławny powinien to powiedzieć , a abp. Mokrzycki jest prawdziwym, odważnym człowiekiem i to co powiedział to PRAWDA
 • czytelnik_wierny
  11.06.2017 10:56
  Do Gościa z 09.06.2017, godz. 7.58.
  Kłamstwo dla celów doraźnej polityki, to wielkie zgorszenie. I zniewaga niewinnych, często nawet niepogrzebanych ofiar. To, że nasi przywódcy wszystkim co złe obarczają zawsze Rosję i prawosławie (czasem słusznie), nie może przesłonić prawdy o udziale kleru grekokatolickiego (unickiego) w podżeganiu i organizowaniu eksterminacji Polaków na zachodniej Ukrainie (a nie tylko na Wołyniu!). To nie prawosławni, tylko Kościół Rzymskokatolicki ogłasza „heroiczność cnót” arcybiskupa Andreja Szeptyckiego, który stawiał bramy tryumfalne armii hitlerowskiej i pisał na jej temat pochwalne listy pasterskie, ale nie zrobił nic dla powstrzymania ludobójstwa. Ten sam Kościół Rzymskokatolicki (jakiegokolwiek obrządku) nie ma nawet tyle przyzwoitości, żeby uszanować męczeńską śmierć Ukraińców, za odmowę zamordowania swych polskich współmałżonków (np. Serafin (Safron) Kifiak z Germakówki, zob. Stanisław Leszczyński. Uwikłanie. Wspomnienia z Podola 1939–1945 IPN, Rzeszów, 2016; NB mało jest takich książek, a istniejące są cenzurowane, żeby uczynić zadość politycznej poprawności; no i czym jest na tym tle „heroizm” metropolity Szeptyckieego?... ). Zatem Pani/Panie Gość: proszę zaprzestać kłamstw na forum Tygodnika Katolickiego!
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Autopromocja

  Reklama