Refleksja na dziś

Wtorek 21 marca 2017

Czytania » Modlitwa ufności

Ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu (Dn 3,40b).

Często kiedy słyszę słowa: jak trwoga, to do Boga, uświadamiam sobie, że powrót do źródła zaufania następuje w różnych okolicznościach.

Nieraz dzieje się, jak w czasach wystąpienia Machabeuszy (II w. przed Chr.), kiedy to lud wybrany został pozbawiony przez okrutnych władców panujących wówczas na ziemiach biblijnych wszystkiego, co stanowiło jego powód do dumy i radości. Nie było króla z dynastii Dawidowej, sprofanowano świątynię, zamilkł głos proroków – Bożych przewodników. Karano wiernych Bogu i zachowujących przykazania.

Jednak nawet w chwili trudnej, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić, gdy rodzi się pokusa ucieczki od świata realnego w świat wirtualny, warto powrócić do ufnej modlitwy Azariasza:

Niech jednak dusza strapiona i duch uniżony znajdą u Ciebie upodobanie. […] Ponieważ ci, co pokładają ufność w Tobie, nie mogą doznać wstydu. […] Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia.

Post ze świętym Albertem Chmielowskim

"Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia wszystkiego ku dobremu. Modlić się, wierzyć nie wątpiąc. Św. Piotr począł tonąć, kiedy począł wątpić."

ks. Leszek Smoliński

Wybrane dla Ciebie

Zobacz

Autopromocja

Reklama

Reklama

Reklama