Czytali list od Boga

W tarnowskiej parafii rozpoczął się kolejny rok spotkań z Pismem Świętym według metody lectio divina.

Od 6 września, w każdy pierwszy piątek miesiąca w kościele pw. św. Maksymiliana w Tarnowie odbywać się będą spotkania lectio divina. Prowadzi je, podobnie jak w poprzednich latach, ks. dr hab. Piotr Łabuda, wykładowca Pisma św. na Wydziale Teologicznym UPJPII Sekcja w Tarnowie. Podczas pierwszego po wakacjach spotkania rozważano drugą części błogosławieństw Mt 5,7-12.

Do udziału w spotkaniach zachęca bp Andrzej Jeż. "Kościół jest „domem Słowa”, który głosi Pismo święte i słucha go w rytmie roku liturgicznego (por. Verbum Domini 52). „Słowo Pana trwa na wieki” (1 P 1,25), jest ono zawsze Dobrą Nowiną i pierwszym źródłem duchowości chrześcijańskiej, w nim zawarte jest całe Credo Kościoła. Pragnę zachęcić Was, drodzy mieszkańcy Tarnowa i okolic, do wspólnego zgłębiania Słowa Bożego metodą Lectio divina. Metoda ta jest modlitewnym sposobem czytania tekstów Pisma świętego, uwzględniającym ich kontekst literacki i historyczny. Uczy nas jak owocnie czytać Słowo Boże, rozumieć je, modlić się nim i jak według niego żyć. Życzę wszystkim, aby ta najważniejsza lektura naszego życia, jaką jest Pismo święte, przyczyniała się do pogłębienia i wzrostu wiary oraz do osobistego spotkania z Bogiem obecnym w swoim Słowie" - napisał w specjalnym komunikacie bp tarnowski.

Lectio divina to wyjątkowo piękny sposób czytania Biblii. - Jest formą modlitwy, czyli osobową relacją z Bogiem. Opiera się na motywach wiary i wyraża pełne pasji poszukiwanie oblicza Chrystusa. „Słowa zapisane w Biblii - mówił Orygenes - są niczym innym jak tymi słowami, które oblubieniec Chrystus zamienia z oblubienicą, którą jest Kościół”. Nie można zatem poprzestać na czytaniu Biblii tylko w określonym momencie lectio divina, ale należy Biblią żyć na co dzień - wyjaśnia ks. P. Łabuda. - Lectio divina nie jest dowolną lekturą Biblii, ale taką, która prowadzi do modlitwy i kontemplacji. Jest to mądrościowe poszukiwanie prawdy, aby stać się zrodzonym z jednego Ojca, uczestnikami miłości. Grzegorz Wielki, jeden z wielkich mistrzów lectio divina, mówił iż: „Pismo wzrasta wraz z tym, kto je czyta”. Lectio divina jest pełnym miłości spotkaniem z Bogiem, czekającym na człowieka w tajemnicy słowa Bożego - dodaje wykładowca.

Tekst ostatniego lectio divina i plik dźwiękowy można znaleźć na stronie www.diecezja.tarnow.pl

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama