Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa

Melchizedek - tajemniczy król i kapłan zapowiada Jezusa Chrystusa "wiecznego kapłana".

„Melchizedek natomiast, król Szalemu, przyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Pobłogosławił on Abrama i powiedział: «Błogosławiony niech będzie Abram przez Boga Najwyższego, który stworzył niebo i ziemię” (Rdz 14,18-19).

Autor Listu do Hebrajczyków nauczając o kapłaństwie Jezusa Chrystusa nawiązuje do przedstawionego w czternastym rozdziale Księgi Rodzaju spotkania patriarchy Abrahama z tajemniczą postacią Melchizedeka (Hbr 7,1-28). Osoba tego zagadkowego króla i kapłana została odczytana we wspomnianym piśmie jako zapowiedź (starotestamentowa figura) doskonałego kapłaństwa Syna Bożego. W kontekście tych rozważań List do Hebrajczyków przywołuje zawarte w Psalmie 110 słowa: „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Ps 110,4), które odnosi właśnie do wiecznego kapłaństwa Jezusa Chrystusa, rzeczywistości absolutnie wyjątkowej (Hbr 5,6.10; 6,20; 7,17).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama