Nieurodzajny figowiec (Łk 13,1-9)

Historia wzywająca słuchaczy do nawrócenia Łk 13,1-9 ma miejsce w chwili, gdy Jezus przestrzega słuchaczy przed niebezpieczeństwem bogactw, przed pokładaniem ufności w dobra trwałe.

Dlaczego Bóg to dopuścił

Znamienne jest, iż początek i koniec trzynastego rozdziału mają wspólny temat – śmierć. Ona dotyka bowiem wszystkich ludzi. Tych którzy są grzesznikami (Łk 13,1-5), ale spada na Jezusa (Łk 13,31.35). Rozdział trzynasty mówi o zbawieniu, które, wprawdzie jest darem, ale człowiek musi je zdobywać z trudem (Łk 13,13,10-17.22-30). W centrum jednak całego trzynastego rozdziału znajdują się przypowieści o ziarnku gorczycy i zaczynie (Łk 13,18-21).

Pierwsza część początku trzynastego rozdziału przedstawia dwa wydarzenia z życia wzięte: okrutne zabójstwo oraz wypadek, który pochłonął wiele ofiar. Pierwszy podkreśla pragnienie wolności Galilejczyków i zło człowieka – Piłata; drugi – ukazuje nieuchronność i gwałtowność przyrody. Łączy je wspólny horyzont śmierci, którą człowiek zawsze przeżywa jako niesprawiedliwą przemoc.

W pierwszym wydarzeniu oczekuje się od Jezusa, że rozsądzi między dobrymi a złymi. Oczekuje się, by powiedział kto jest dobry a kto czyni zło. A jeśli ktoś jest dobry, to dlaczego inny człowiek dotyka go cierpieniem, dlaczego zadaje mu śmierć. W drugiej historii wyraźnie wyłania się zarzut: jak można ufać Ojcu, skoro cierpią niewinni? Jezus przywołuje te wydarzenia jako przykłady trudne do rozpoznawania, trudne do wytłumaczenia. Przywołanie ich i ukierunkowanie na wieczność pokazuje, iż właśnie wieczność jest kluczem do odczytywania wydarzeń historycznych. Perspektywa wieczności daje wierzącym nowe spojrzenie na to wszystko co dokonuje się wokół nich, na to co dokonuje się w przyrodzie.

Zło obecne zarówno w człowieku, jak i w rzeczach, w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem. Wszyscy ludzie są grzeszni (Rz 3,23), ale nasze zło jest teraz miejscem zbawienia: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20).

Ważnym jest, by pamiętać, iż cierpienie jako takie nie jest złem. Często współczesny człowiek mówiąc o złu ma na myśli ubóstwo, tych którzy umierają z głodu; dzieci, które padają ofiarą przemocy; niewinnych, którzy są zabijani. W rzeczywistości zło jest czymś innym. Jest tym, co popycha do głodzenia, zadawania gwałtu i zabijania.

«« | « | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg