Abp Damian Zimoń o Biblii

oprac. ks. Adam Sekściński

publikacja 19.11.2011 10:36

Wybór wypowiedzi Arcybiskupa Damiana Zimonia na temat Pisma Świętego


Wspomnienie dnia przed nominacją na biskupa katowickiego:

 

Fragment filmu "Na mnie to spadło, czyli arcybiskupa Damiana Zimonia rozważania o własnym życiu", który zamieszczamy za zgodą producenta: Antena Górnośląska Programów i Filmów Telewizyjnych Katowice :.


Abp Damian Zimoń o Biblii Henryk Przondziono/Agencja GN Na ekranie monitora strona główna portalu wiara.pl. Katowice 14.11.2007
„Dziś jest koniecznością, aby można było

obcować z Pismem św. za pośrednictwem

współczesnych środków przekazu…

Biblia zawsze jest podstawą - także w

mediach chrześcijańskich!”

Źródła własne: materiały po autoryzacji J.E.  Abpa Damiana Zimonia

 


Abp Damian Zimoń o Biblii Henryk Przondziono/Agencja GN Msza Krzyżma św. w Wielki Czwartek. Katedra katowicka 01.03.2010
„Trzeba nam teraz stale dawać odpowiedź w postaci zawierzenia Słowu Bożemu. To zawierzenie to stawanie się Dzieckiem Bożym. Liturgia jest uprzywilejowaną przestrzenią Słowa Bożego. Kościół to „dom Słowa”. Dlatego tak ważna jest Msza św. niedzielna dla chrześcijan. Tu Słowo staje się Ciałem i mieszka między nami. Chrystus jest obecny w swoim Słowie i mówi do nas. Święty Jan odkrył coś niezwykłego - odkrył, że cały człowiek może być słowem.”

Fragment homilii wygłoszonej w katowickiej katedrze 25.12.2010 r.„Ważny jest każdy wierny świecki, praktykujący codzienną lekturę słowa Bożego i według tych wskazań kształtujący swoje życie, modlitwę…”
 

Źródła własne: materiały po autoryzacji J.E.  Abpa Damiana Zimonia
 
Abp Damian Zimoń o Biblii Marek Piekara/Agencja GN Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej. Katowice 01.06.1999
„Stół Słowa Bożego jest na nowo zastawiony po Soborze Watykańskim II. Ważnym miejscem głoszenia i przyjmowania Słowa Bożego jest rodzina – Kościół Domowy. Co dopiero nasze wydawnictwo wydało Biblię Rodzinną z ilustracjami. Ten zwyczaj warto by upowszechnić. Słowo Boże jest u początków małżeństwa (Rz 2, 24)”.
 

Fragment homilii wygłoszonej
w katowickiej katedrze 25.12.2010 r.


Abp Damian Zimoń o Biblii Marek Piekara/Agencja GN Msza za ks. prof. Remigiusza Sobańskiego w katowickiej katedrze 04.09.2007 „Ostatnie cztery dekady pozostają dla biblistyki okresem znakomitego rozwoju, podobnie jak dla duszpasterstwa biblijnego, ale oczywiście - jak Bóg pozwoli - jeszcze wiele przed nami.”

Źródła własne: materiały po autoryzacji J.E.  Abpa Damiana Zimonia


„Można bardzo dziwnie zrozumieć Pismo Święte i bardzo indywidualistycznie interpretować; wtedy prowadzi to na „duchowe manowce”. Rzecz jednak w tym, że chodzi przecież o zapisane Objawienie Boże! Stąd tak niezwykle ważna rola autorytetu Papieża, jako najwyższego nauczyciela prawd wiary. Dodatkowym wsparciem są różne komisje i inne gremia, powołane do troski o Kanon Pisma Św. Wierzymy, a wiarę tę umacniają wieki historii i tradycji Kościoła, że Duch Święty broni przed fałszywą interpretacją. To jest podstawowa rzecz!”

Źródła własne: materiały po autoryzacji J.E.  Abpa Damiana Zimonia

 


Abp Damian Zimoń o Biblii Marek Piekara/Agencja GN Wizyta w chorzowskim ośrodku Caritasu 06.05.2006
„Wielu ze zdziwieniem odkrywało na nowo prawdy, których człowiek współczesny poszukuje w ciemności, a które, jasne i proste, znajdują się na wyciągnięcie ręki: w Ewangelii...”

Fragment Słowa Pasterskiego na pielgrzymce mężczyzn do Piekar w 2010 r.


„Zalecaną formą obcowania ze Słowem Bożym jest lectio divina. Słowo Boże jest u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Odczytywać święty tekst zawsze należy w komunii Kościoła. Przypomnijmy słowa świętego Pawła: „Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9, 16). Wszyscy głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Chodzi zwłaszcza o cierpiących i młodzież. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.”

Fragment homilii wygłoszonej w katowickiej katedrze 25.12.2010 r.Abp Damian Zimoń o Biblii Henryk Przondziono/Agencja GN Przed kościołem w Lublinie. Od lewej: ks. Stanisław Szymecki, ks. prof. Romuald Rak, ks. prof. Franciszek Blachnicki i ks. Damian Zimoń. Fotoreprodukcja z książki "Człowiek wiary konsekwentnej" „Największe zasługi dla popularyzacji Biblii wniósł Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. To jest wielki wysiłek, by młodzież przybliżyć do Biblii i Biblię przybliżyć młodzieży. Dzieło, które na zawsze zostanie zapisane w ich duszach, sercach, umysłach. Jego charyzmat wykroczył poza granice naszej Archidiecezji i jest obecny w całej Polsce. Tysiące młodych ludzi przez te blisko czterdzieści lat - od kiedy Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki  rozpoczął dzieło „Światło - Życie” - przeszło formację duchową, opartą właśnie na słowie Bożym! Są to ludzie w jakimś sensie na Biblii i liturgii wychowywani. To jest ogromna wartość!”

Źródła własne: materiały po autoryzacji J.E.  Abpa Damiana ZimoniaAbp Damian Zimoń o Biblii Roman Koszowski/Agencja GN Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe dla Sportowców w katowickim Spodku. 09.01.2010
„Świat, w którym żyjemy spragniony jest nadziei. A chrześcijanie słowem i przykładem własnego życia mogą z mocą dawać światu świadectwo nawrócenia i wzywać do uwierzenia Ewangelii. Bo »czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże«" (Mk 1,12-15).


List pasterski na I Niedzielę Wielkiego Postu 2009„O lectio divina młodzi księża słyszą na wykładach oraz w  czasie praktyki seminaryjnej. Sam się w to zagłębiam, w tym się odnajduję i widzę, jak świeccy potrafią wspaniale, głęboko pracować ze słowem Bożym.”


Źródła własne: materiały po autoryzacji J.E.  Abpa Damiana ZimoniaAbp Damian Zimoń o Biblii Marek Piekara/Agencja GN Spotkanie młodzieży w katedrze. Katowice 04.04.2005 „Tak jak pewnego dnia Jezus spotkał młodego Pawła, tak pragnie również spotkać każdego z was. Tak, zanim to spotkanie zacznie być naszym pragnieniem, ono już jest żywym pragnieniem Chrystusa. Jak ja mogę Go spotkać dziś? – możecie zapytać teraz. Czy raczej – w jaki sposób On przychodzi do mnie? Kościół uczy, że samo pragnienie spotkania Pana już jest owocem Jego łaski. Kiedy podczas modlitwy wyrażamy naszą wiarę, wtedy nawet w ciemnościach już Go spotykamy. Chrystus jest obecny w Słowie Bożym. Oto Słowo Boże, Oto Słowo Pańskie – mówi lektor czytający Biblię. Modlitwa jest darem Ducha, który czyni nas ludźmi nadziei i otwiera świat na Boga (por. "Spe Salvi", 34). Uczyńcie dla modlitwy miejsce w waszym życiu. Dobrze jest modlić się w samotności, tak jak w Namiocie Spotkania w czasie rekolekcji oazowych. Jeszcze piękniej jest modlić się razem. Tak jak teraz. Czyż to nie wspaniałe? Bierzcie udział w liturgii w waszych parafiach.”

Homilia w katedrze katowickiej z okazji XXIV Światowego Dnia Młodzieży,
Niedziela Palmowa 2009 r.

 

Abp Damian Zimoń o Biblii Henryk Przondziono/Agencja GN Pielgrzymka kobiet do Piekar 17.08.2008 r. „Głosimy
Chrystusa Ukrzyżowanego”

(1Kor 1,23)

„Wiem, komu zawierzyłem” było dla mnie ważnym wyznaniem. To jest problem wiary młodego księdza, który po prostu chce wiedzieć, chce stać „na pewnych nogach” u początku swego kapłaństwa. Mieć jasność, co do niego należy i co jest najważniejsze. Z biegiem lat, akcent przeniósł się na świadomość obowiązku i przywileju głoszenia Chrystusa. Dlatego, jako proboszcz (na dwudziestopięciolecie) obrałem słowa: „Głosimy Chrystusa”, a jako biskup, dopowiedziałem za św. Pawłem: „Ukrzyżowanego”.
Dziś mocniej niż kiedykolwiek wiem i czuję, że biskup nosi nie tylko ten krzyż na zewnątrz, ale także tak zwany „biały krzyż”, którego nie widać, a który – sprawując posługę biskupią - nosić trzeba! Przyjmuję to jako dar i dlatego tak bliskie są mi te słowa świętopawłowe.

 

Posłuchaj:


Przeczytaj również:

Śląska lectio divina :.