Recytowali Pieśń nad pieśniami

Tomasz Gołąb

publikacja 17.02.2013 22:44

Znowu tłumy w świątyni przy Krakowskim Przedmieściu. Anna Nehrebecka, Anna Smołowik, Kazimierz Kaczor, Rafał Królikowski i Tadeusz Chudecki wystąpili w kościele św. Anny w drugim spotkaniu w ramach Festiwalu Biblii "Na początku było Słowo".

Recytowali Pieśń nad pieśniami Tomasz Gołąb Znowu tłumy na Festiwalu Biblii w kościele św. Anny

Recytacji tekstów Pisma św. towarzyszył śpiew wokalistki jazzowej Ewy Urygi, która zaprezentowała min.: „Pieśń duchową” św. Jana od Krzyża, „ Życie jest chwilą” św. Teresy z Lisieux, oraz kilka wybranych psalmów.

Spotkanie poświęcone zostało Tajemnicy Stworzenia. Punkt centralny stanowiły fragmenty Księgi Rodzaju dotyczące stworzenia świata i człowieka. Spotkanie człowieka z samym sobą, czyli biblijna historia Adama i Ewy oddana została poprzez Pieśni nad Pieśniami. Wszystko wzbogacone zostało komentarzem św. Augustyna.

Pierwsze spotkanie w cyklu odbyło się 6 stycznia 2013 r. Było poświęcone tajemnicy narodzin Boga. Teksty biblijne prezentowane były przez: Małgorzatę Kożuchowską, Halinę Łabonarską, Tadeusza Chudeckiego, Cezarego Żaka oraz Krzysztofa Ziemca. Recytacji towarzyszył śpiew Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.

Organizatorami koncertów są Rektor Kościoła Akademickiego Świętej Anny ks. Jacek Siekierski, nad wyborem tekstów czuwa ks. Przemysław Ćwiek, reżyserem kolejnych spektakli jest Tadeusz Chudecki. Patronem honorowym jest ks. kard. Kazimierz Nycz.

Kolejne wieczory zaplanowane są na 14 kwietnia i 12 maja.