Filemon

ks. Tomasz Horak

publikacja 18.04.2013 06:21

Przeszedł do historii jako adresat najkrótszego z zachowanych listów apostoła Pawła.

Niewolnictwo Muntuwandi / CC 2.0 Niewolnictwo
Nowa religia walczyła z tą instytucją, wpajając wiernym zasadę braterstwa w Chrystusie

Wiemy, że mieszkał w Kolosach i był człowiekiem zamożnym. Bez wątpienia zaś człowiekiem mającym zasady przerastające otaczający go świat.

Jak wszyscy zamożni tamtych czasów miał niewolników. Jeden z nich, imieniem Onezym, uciekł od niego i odszukał Pawła w Rzymie. Przez jakiś czas Onezym jest z Pawłem i przyjmuje chrzest. Wtedy Paweł odsyła go do Filemona z listem -prywatnym, ale stanowiącym ważne świadectwo tamtych czasów.

Chrześcijanie nie wydali jeszcze walki systemowi niewolnictwa, walki niemożliwej do przeprowadzenia. Nowa religia walczyła jednak z tą instytucją, wpajając wiernym zasadę braterstwa w Chrystusie.

Paweł odsyłając Onezyma do jego prawnego właściciela, ma nadzieję, że Filemon zrozumie tę zasadę. Taki sposób oddziaływania na społeczeństwo, więcej - na obowiązujące prawo, wyrasta z nauki Jezusa o ziarnie gorczycy i zaczynie (Mt 13,31-33). Jest nauką dla Kościoła także naszych czasów.

Otwórz: Flm; 1 Kor 7,20; Ef 6,5nn.