Dziś finał XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Marcin Kluczyński

publikacja 03.06.2013 12:47

Dziś rozpoczyna się dwudniowy finał XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Ostateczne eliminacje odbywają się w Niepokalanowie i weźmie w nich udział 125 uczestników, wyłonionych spośród 30 tys. wszystkich biorących udział w Konkursie.

Dziś finał XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej Marcin Kluczyński Finał rozpoczęty...

Ostatni etap ma na celu wyłonienie zwycięzców 17. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Na dwudniowy finał, składa się część pisemna, do której uczestnicy przystąpią dzisiaj oraz część ustna, do której zgodnie z regulaminem, może zakwalifikować się siedem osób, z najwyższym wynikiem uzyskanym w teście. Dla młodych i ich opiekunów, przygotowano nabożeństwo Bożego Słowa, zwiedzanie Niepokalanowa z przewodnikiem oraz koncert katolickiego zespołu ewangelizacyjnego Testimonium.

Jutro (4.06.), w drugim dniu finału, wszyscy wezmą udział w uroczystej mszy świętej, sprawowanej przez kapłanów związanych z Konkursem, pod przewodnictwem  biskupa Marka Solarczyka z diec. warszawsko-praskiej. Po Eucharystii, rozpocznie się ostateczna rozgrywka finałowa.

Tegoroczna edycja Konkursu, przebiega pod hasłem „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła i nawiązuje do przeżywanego w Kościele, Roku Wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI, w liście apostolskim „Porta fidei” zachęcał wszystkich wiernych, aby szczególnie w tym czasie,  ponownie odkrywali i studiowali podstawowe treści wiary oraz głęboko je przeżywali w swoim codziennym życiu. W tę zachętę Ojca Świętego wpisuje się tematyka XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Zakresem tematycznym biblijnych zmagań jest Księga Rodzaju (rozdz. 12 - 50) oraz List Świętego Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem. Tekstem źródłowym jest najnowszy przekład Pisma Świętego Towarzystwa Świętego Pawła (Biblia Paulistów). Tekst ten, będący owocem kilkunastoletniej pracy specjalistów z zakresu lingwistyki i biblistyki zawiera rozbudowane wprowadzenia, przypisy i odnośniki tekstualne. Organizatorzy mają nadzieję, że lektura tego tekstu pozwoli uczestnikom Konkursu na porównanie go z wieloma „osłuchanymi” passusami pochodzącymi z najbardziej znanej Polakom i wielce zasłużonej Biblii Tysiąclecia oraz umożliwi w ten sposób dynamiczną percepcję Słowa Bożego.

Pytania do tegorocznej edycji, opracowała specjalnie powołana komisja. W jej skład wchodzą bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przewodniczy jej w tym roku ks. dr Mirosław Jasiński z UKSW. Zadaniem uczestników będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na 45 pytań testowych. Mogą uzyskać za nie maksymalnie 90 punktów. W części ustnej, najlepsi będą odpowiadać na losowo wybrane zestawy pytań. Każdy zestaw zawiera pytania za 1, 3 i 5 punktów. Finaliści odpowiadać będą na te same pytania. Umożliwi to specjalnie przygotowany system audio, wyposażony w słuchawki dla uczestników.

Na zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu czekają nagrody, a wśród nich indeksy na uczelnie wyższe, pielgrzymki zagraniczne, tablety i upominki książkowe. Dwudniowy pobyt uczestników wraz z opiekunami w Niepokalanowie jest w całości finansowany przez organizatora, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".

Do wiary Abrahama odwołuje się sam św. Paweł, wskazując ją jako wzór dla chrześcijan (Rz 4). Studium cykli poszczególnych patriarchów (Rdz 12-50) w aspekcie ich wiary i w kontekście żywej wiary Apostoła Narodów, głoszonej z mocą wspólnocie chrześcijańskiej w stolicy Imperium Romanum (List do Rzymian) pozwoli uczestnikom na odkrywanie dynamizmu wiary, która staje się źródłem optymizmu i entuzjazmu chrześcijan wszystkich czasów – tłumaczy ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, pomysłodawca tegorocznej tematyki Konkursu.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, jest organizowany od 17 lat przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Organizacja skupia świeckich katolików w całej Polsce i realizuje swoją  misję w sferze kultury, edukacji, rodziny, pracy i samorządności. Celem Stowarzyszenia jest współkształtowanie polskiej rzeczywistości oraz przygotowywanie osób świeckich do odpowiedzialnej i świadomej służby Kościołowi i Narodowi. Konkurs Biblijny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest największym w kraju i należy do najważniejszych zadań Stowarzyszenia. Konkurs wpisany jest w kalendarz wydarzeń duszpasterskich Konferencji Episkopatu Polski.