Miesiąc Biblijny

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 11.09.2013 23:45

We wrześniu obchodzi go Kościół w Brazylii.

Lektura Pisma Świętego na Copacabanie? Semilla Luz / CC 2.0 Lektura Pisma Świętego na Copacabanie?
Dlaczego nie! Wszak w Brazylii trwa właśnie Miesiąc Biblijny

Inicjatywa ta powstała w archidiecezji Belo Horizonte przed ponad 40 laty, w 1971 r., i rozprzestrzeniła się na cały kraj. Kościół w tym czasie zachęca do bliższego kontaktu ze Słowem Bożym. Podsuwa się też różne sugestie, jak korzystać z Pisma Świętego w codziennym życiu wspólnot i poszczególnych wiernych.

Krajowa Konferencja Biskupów Brazylii (CNBB) skierowała do wspólnoty kościelnej nowy dokument, noszący tytuł: „Uczniowie i Słudzy Słowa Bożego w misji Kościoła”. Dokument ten jest konkretną i odważną propozycją, którą można określić, jako „biblijną animację całego życia Kościoła i jego duszpasterstwa”.

Tutejszy Kościół uczynił pewien krok do przodu. Mianowicie od „duszpasterstwa biblijnego” kieruje się ku „animacji biblijnej całej wspólnoty kościelnej”. Pragnie umieścić Słowo Boże w centrum, wyrażając szacunek dla jego pierwszeństwa jako duszy naszego bycia i naszego działania jako chrześcijanin.

Dokument episkopatu w celu rozbudzenia animacji biblijnej wskazuje pewne konkretne propozycje: uczynienie Pisma Świętego podstawowym podręcznikiem w katechezie, zorganizowanie roku biblijnego, promocja kongresów biblijnych, utworzenie komisji biblijnych we wszystkich sektorach Kościoła, zaoferowanie materiałów duszpasterskich o tematyce biblijnej, odmawianie Liturgii Godzin, a przynajmniej Psalmów wspólnie z wiernymi.

Ponadto wspomniany dokument podkreśla, żeby celebracje i spotkania we wspólnotach miały większy, konkretny wymiar biblijny.

Według autorów cytowanego dokumentu poznawane Słowo Boże stawać się będzie promotorem przemian społecznych i godności osoby ludzkiej.