Nauczyciele doktorów

Leszek Śliwa

GN 35/2014 |

publikacja 28.08.2014 00:15

Czterej kościelni dostojnicy siedzą za stołem i piszą księgi. Nie są jednak sami…

Pier Francesco Sacchi „Czterej doktorzy Kościoła” olej na płótnie, 1516 Luwr, Paryż Pier Francesco Sacchi „Czterej doktorzy Kościoła” olej na płótnie, 1516 Luwr, Paryż

Przedstawieni dostojnicy to święci, ustanowieni oficjalnie w roku 1295 doktorami Kościoła. Tym zaszczytnym tytułem określa się osoby, które nie tylko zostały wyniesione na ołtarze, ale też wniosły znaczący wkład w teologię i nasze zrozumienie Boga. Od lewej widzimy św. Augustyna z Hippony, św. Grzegorza Wielkiego, św. Hieronima i św. Ambrożego z Mediolanu. Towarzyszy im Duch Święty, unoszący się pod postacią gołębia pomiędzy Augustynem a Grzegorzem. Ponadto każdy doktor ma swojego „prywatnego konsultanta”. Są to postacie symbolizujące czterech ewangelistów.

Augustyn pokazuje orłu, stojącemu na księdze leżącej na ziemi, zdanie napisane w tejże księdze. Wygląda to tak, jakby pytał orła o zdanie. Orzeł jest symbolem ewangelisty św. Jana. Atrybutem ewangelisty św. Łukasza jest natomiast byk, przytulający się do nóg piszącego papieża Grzegorza.

Hieronimowi pisanie przerywa anioł, pokazujący mu jakieś zdanie w innej księdze. Anioł symbolizuje ewangelistę św. Mateusza.

Wreszcie Ambroży, który ostrzy pióro, spoglądając na leżącego u jego stóp uskrzydlonego lwa, trzymającego w łapach księgę. Lew oznacza ewangelistę św. Marka.

Łącząc postacie doktorów z atrybutami ewangelistów artysta pokazuje, że pisma świętych Augustyna, Grzegorza, Hieronima i Ambrożego powstawały z Bożej inspiracji. Doktorzy pracują we wnętrzu budowli, która symbolizuje Kościół Chrystusowy.

Dzieło zostało podpisane i datowane przez artystę. Przed nogą od stołu leży tabliczka z łacińskim napisem: PETRI FRANCISCI/ SACHI DE PAPIA/ OPUS 1516.