W domu Szymona

Stanisław Biel SJ

publikacja 02.02.2016 07:21

W czasach Chrystusa, Kafarnaum miało charakter grecko-rzymski i przeżywało okres szczególnego rozkwitu.

Ziemai Święta Berthold Werner Ziemai Święta
Synagoga w Kafarnaum

Szymon pochodził z Betsaidy, ale w pewnym okresie swego życia przeprowadził się do Kafarnaum (hebr. „wieś Nahuma”), prawdopodobnie w związku z zawarciem małżeństwa. W  domu Piotra zamieszkał Jezus.

W  czasach tych Kafarnaum miało charakter grecko-rzymski i przeżywało okres szczególnego rozkwitu. Znajdowała się w nim synagoga, w której Jezus głosił słowo i egzorcyzmował (Mk 1, 21-28) oraz wygłosił słynną „mowę eucharystyczną” (J 6, 24-69). Ze względu na położenie w pobliżu traktu karawan z Syrii w mieście był urząd celny, w którym Jezus powołał Mateusza (Mk 2, 13-18), oraz garnizon rzymski z setnikiem, którego sługę uzdrowił (Mt 8, 5-13).

Kafarnaum było również miejscem pierwszych konfrontacji Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie (np. Mk 3, 1-6). Dom Piotra w Kafarnaum, którego pozostałości można oglądać do dziś, należał do zamożniejszych; składał się z trzech podwórek, na które wychodziły poszczególne izby. Był bardzo dobrze zlokalizowany, blisko jeziora, główne wyjście miał na cardo, główną ulicę, w pobliżu synagogi.

Jedna z zachowanych izb była otaczana szczególną czcią od I wieku, jako miejsce przebywania Jezusa. Stanowiła dla pierwszych chrześcijan domus ecclesiae.

Jezus często przebywał w domu Piotra. Stanowił on dla Niego bazę wypadową i noclegową w  pierwszych miesiącach posługi w  Galilei, po powołaniu uczniów. Tutaj mógł wypocząć i przebywać w rodzinnej atmosferze życzliwości i przyjaźni oraz uczestniczyć w codziennych problemach, którymi żyła rodzina Piotra. Ewangeliści nazywają go po prostu „domem”. Podobną rolę pełnił później dom w Betanii.

Dom w  Kafarnaum stał się miejscem pogłębiania przyjaźni między Piotrem i Jezusem. "Rodziło się zaufanie i pogłębiała wzajemna znajomość. Piotr przekonywał się o  Jego wiarygodności, zdumiewał Jego zwyczajnością i nadzwyczajnością, a jednocześnie zachwycał pięknem i głębią Jego osobowości. Czuł się przy Nim coraz pewniejszy i bezpieczniejszy. Dojrzewały w nim przeżycia i doświadczenia, jakie mogą się rodzić między osobami dzięki wspólnemu przebywaniu pod jednym dachem" (K. Wons,"Ty wiesz, że Cię kocham").

*

Pytania do refleksji i modlitwy:

  • Jakie jest moje ulubione miejsce? Z czym je kojarzę?
  • Co stanowi moją  „bazę wypadową”?
  • W domu Szymona   Wyd. WAM Jakie skojarzenia wywołuje we mnie słowo  „dom”?
  • Jak wygląda mój dom? Jaka atmosfera w nim panuje? Jakie są moje relacje z innymi domownikami?
  • Czy inni czują się dobrze, komfortowo w  moim domu (w  mojej obecności)?
  • Czy przy Jezusie czuję się pewnie i bezpiecznie?

***

Powyższy tekst jest fragmentem książki "Rybak z Galilei. Droga Piotra z Betsaidy do Rzymu". Autor: Stanisław Biel SJ. Wydawnictwo WAM, 2016 r.