Dar dla grzeszników

Andrzej Macura

publikacja 14.03.2017 10:40

To nie jest tak, że Bóg czeka na dobre życie człowieka, by dać mu swoje dary. jest dokładnie odwrotnie.

Dar dla grzeszników Andrzej Macura CC-SA 4.0 „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”

A dar dany przez Boga - Duch Święty - sprawia, że ten, kto przyjmuje Jezusa, stopniowo się przemienia...

Przepraszam za wynikłą z pośpiechu i obszerności materiału pomyłkę. Powiedziałem w pewnym momencie, że Samarytanka rozpoznała w Jezusie Mesjasza. Oczywiście nie. Rozpoznała w Nim proroka. Jako Mesjasz przedstawia się jej później sam Jezus. Tak to jest, kiedy zamiast pisać mówi się do kamery :) Ale że sprawa ta była jedynie marginesem zasadniczej treści wywodu uznałem, że nie ma potrzeby nagrywania wszystkiego jeszcze raz. Jakaś to też dla mnie lekcja pokory...

Portal Wiara.pl 61 Biblijne konteksty III niedziela Wielkiego Postu A