Tanzania: Ekumeniczne porozumienie w sprawie Biblii

Radio Watykańskie/a.

publikacja 04.07.2008 21:55

Ekumenizm był jednym z ważnych akcentów zakończonego w Dar es Salaam w Tanzanii siódmego zgromadzenia plenarnego Katolickiej Federacji Biblijnej.

W jego trakcie zawarto m.in. porozumienie z kierowanymi przez protestantów Zjednoczonymi Towarzystwami Biblijnymi. Dotyczy ono współdziałania przy tłumaczeniu, rozpowszechnianiu i badaniu tekstów Pisma Świętego. Współpraca ta rozwija się już od wielu lat. Obecne porozumienie gwarantuje m.in. zapewnienie katolickiego charakteru komentarzom do tekstów wydawanych wspólnie, a przeznaczonych także do użytku katolików. Na zgromadzeniu mówiono ponadto o „lectio divina”, czyli modlitewnej lekturze Biblii, o wykorzystywaniu środków elektronicznych w szerzeniu znajomości Pisma Świętego oraz o animacji biblijnej wśród dzieci, młodzieży i studentów. Zaplanowano działalność Federacji na najbliższych sześć lat. Jej następne, ósme z kolei zgromadzenie plenarne odbędzie się w 2014 r.