Polski ekspert Synodu: Ożywić Kościół poprzez lekturę Biblii

KAI/a.

publikacja 03.10.2008 21:03

Od niedzieli 5 października biskupi całego świata będą rozmawiać podczas Synodu o ożywianiu życia Kościoła m.in. poprzez czytanie i objaśnianie Pisma świętego.

Zdaniem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, rozpoczynający się w niedzielę Synod Biskupów nt. „Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła” będzie miał w dużej mierze charakter pastoralny. Chodzi w nim o to, żeby kontynuować ożywienie życia Kościoła m.in. poprzez czytanie i objaśnianie Pisma świętego. Papież Benedykt XVI powołał polskiego biblistę do grona ekspertów 12. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów.

Według ks. prof. Chrostowskiego, tegoroczny synod w dużym stopniu jest kontynuacją poprzedniego, który odbył się przed 3 laty i był poświęcony Eucharystii. "Wtedy kładziono akcent na ożywienie życia eucharystycznego w Kościele, teraz natomiast będzie kontynuowany nurt, który jest związany z czytaniem i objaśnianiem Pisma świętego" – podkreślił.

Przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich wyraził przekonanie, że Benedykt XVI wybierając temat synodu wyraźnie wskazuje na wzajemne powiązanie Eucharystii i Słowa Bożego, którymi – jak się wyraził - karmią się chrześcijanie. Z tego powodu coraz częściej mówi się o dwóch stołach: stole Eucharystii i stole Słowa Bożego. "W gruncie rzeczy obydwa to Jezus Chrystus, który w Eucharystii nam się udziela i z którym się jednoczymy, natomiast w Piśmie świętym pozwala nam lepiej się poznać i głębiej przylgnąć do siebie" – wyjaśnił biblista.

Ks. prof. Chrostowski zwrócił też uwagę, że na synodzie biskupów będzie prowadzona refleksja nad oddziaływaniem Pisma świętego w katechezie, w liturgii Kościoła czy w homiliach.

Biblista z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie jednym z 41 ekspertów synodu. Powołani przez papieża eksperci – nazywani po łacinie „adiutores”, pochodzą z różnych ośrodków i instytucji akademickich na całym świecie, głównie specjalizujących się w biblistyce. W gronie tym jest również 6 kobiet. - Nasza rola polega na wspomaganiu sekretariatu synodu – wyjaśnił ks. prof. Chrostowski.

- Będziemy pytani i możemy być pomocni przy opracowywaniu synodalnych dokumentów. Mamy być do dyspozycji sekretariatu synodu od samego początku – powiedział polski biblista.

Grupa ekspertów zbierze się już w sobotę o godz. 15.30 i podczas tego spotkania zostaniemy wprowadzeni w swoje obowiązki podczas synodu – zapowiada ks. Chrostowski. Eksperci zostali zobowiązani do zachowania poufności co do przebiegu i prac synodu biskupów.

Mianowany ekspertem synodu ks. prof. Waldemar Chrostowski jest m.in. profesorem nauk teologicznych, kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem Wydziału Teologii i Egzegezy Biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, redaktorem naczelnym kwartalnika teologów polskich Collectanae Theologica. Jest także konsultorem Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego i przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Ma 57 lat.