Lektury

publikacja 06.05.2005 15:14

Co warto przeczytać na temat lectio divina

Lektury Henryk Przondziono/Foto GośćKrótkie recenzje wybranych książek na temat lectio divina :.

Recenzja książki "Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego" :.

Recenzja książki "W szkole słowa Bożego. Medytacje w rytmie lectio divina" :.

-----------------------------------------

Inne lektury związane z modlitwą i Pismem Świętym:

Mów, Panie... David E. Rosage (obszerne fragmenty książki) :.


-----------------------------------------

 

Ponadto:

Bednarz M., Zanim zaczniesz czytać Pismo Święte, Tarnów 1997.
- Lectio divina – Szkoła Słowa Bożego. Metoda C.M. Martiniego, TST t. XII Tarnów 1993, 131-152.
- Zasłuchani w Słowo Boże. Materiały na Niedzielę Biblijną, Tarnów 1991.
Bianchi E., Przemodlić Słowo. Wprowadzenie w lectio divina, tł. A. Tronina, Kraków 1998.
Bouyer L., Wprowadzenie do życia duchowego, Warszawa 1982.
Gargano I., Lectio divina – wprowadzenie, Kraków 2000.
- Lectio divina – św. Mateusz, Kraków 2000.
- Lectio divina – św. Marek, Kraków 2001.
- Lectio divina – św. Łukasz (1), Kraków 2001.
- Lectio divina – św. Łukasz (2), Kraków 2001.
Grün A., Modlitwa jako spotkanie, Kraków 1996.
Haręzga St., Jezus naszym Zbawicielem. Medytacje biblijne, Kielce 1997.
- Kościół z Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.
Kochel J., Katecheza ewangelizacyjna w nauczaniu pastoralnym Carlo Maria kard. Martiniego, Opole 1999.
- Szkoła Słowa Bożego, HW 10 (1999) 13-36.
Koenig F., Odnowa praktyki lectio divina po Soborze Watykańskim II, Opole 2000 (maszynopis, UO)
Kremer J., Czytać Biblię, ale jak? Lublin 1988.
Kudasiewicz J., Medytacja biblijna, w: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań 1986, 251-255.
- Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998.
- Poznawanie Boga Ojca, Kielce 1999.
- Modlitwa Biblią. Wprowadzenie w lectio divina, Kielce 2000.
Lectio divina, Boże czytanie, red. A. Jankowski, Kraków 1991.
Lotz J.B., Wprowadzenie w medytację, Kraków 1983.
- Wdrożenie w medytację nad Nowym Testamentem, Kraków 1985.
Martin G., Czytanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego, Kraków 1982.
Martini C.M., Lud w drodze, Kraków 1992.
- Radość Ewangelii, Kielce1998.
- Szkoła Słowa, Warszawa 1999.
- Odnaleźć siebie samych, Kilece1999.
Mycielski L., Ewangelia w Ewangelii, Kraków 1991.
- Głoście Ewangelię, Kraków 1994.
- Jak czytać Pismo Święte? List do brata, Kraków 1997.
Pytel J.K., Wykorzystanie Pisma Świętego w "Lectio Divina", CT 1 (1997) 51-55.
Romaniuk K., Lectio divina. Ascetyczna lektura Biblii, Częstochowa 1994.
- Czytać Biblię koniecznie!, Kraków 1999.
Salvail G., Na rozdrożach Świętych Ksiąg. Wprowadzenie do lectio divina, Częstochowa 1997.
Tomkiel A., Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy, Warszawa 1995.
Zatorski W., Usłyszeć słowo. Praktyka "lectio divina", Tyniec 1999.
Zeszyty "szkoły Słowa Bożego", red. A. Tronina, J. Kochel: Przyczyny zdumienia. Oblicze Boże w przypowieściach, Laski 4 (1995); Pojednanie i pokuta. Refleksja nad Psalmem "Miserere". Szkoła Słowa Bożego 1996/97, Laski 1996; Postępujcie według Ducha. Owoce Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim. Szkoła Słowa Bożego 1997/98, Gliwice 1997; Abba, Ojcze! Rozważania o Modlitwie Pańskiej. Szkoła Słowa Bożego 1998/99, Gliwice 1998; Nowe Jeruzalem. Szkoła Słowa Bożego 2000, Gliwice 1999; Piękno ocali świat. Szkoła Słowa Bożego 2001, Gliwice 2000.