Literatura

publikacja 15.01.2006 13:25

ADAMIAK E.,Milcząca obecność. O roli kobiet w Kościele, Warszawa 1999.

BALTASAR von H.U., Godność kobiety, w: Człowiek i kosmos (Kolekcja Communio t. 4), Poznań-Warszawa 1989, s. 258-264.

BOSAK P. Cz., Kobieta w Biblii. Słownik-konkordancja, Poznań 1995.

EISENBERG J., Kobieta w czasach Biblii, tł. I. Badowska, Gdańsk 1996.

KULAZIŃSKA B., Rola kobiet w organizacji Kościoła pierwotnego, w: Warszawskie studia biblijne, red. J. Frankowski, B. Widła, Warszawa 1976, s. 343-351.

MARTINI C.M., Kobieta pośród swego ludu, Kraków 1993.

MUSGROVE P, Kobiety w Biblii, Warszawa 1990.

OHLER A., Postacie kobiet w Biblii, tł. H. Podgórni, Kraków 1996.
Macierzyństwo w Biblii, tł. M. Ruta, Kraków 1995.

PRANZATO A., Kobiety, które spotkały Jezusa, Kraków 2005.

ROMANIUK K., Uczniowie i współpracownicy Pawła, Warszawa 1993.

ZAŁĘSKI J., Obraz kobiety w listach Nowego Testamentu, Warszawa-Ząbki 2005.