Zajrzyj też

dodane 17.05.2005 23:30

Linki do stron o tematyce biblijnej i pokrewnejTEKSTY PISMA ŚWIĘTEGO :.

---------------------------------------------------------------------

PROGRAMY

e-Biblia :.

Theophilos :.

Internetowa Biblia 2000 :.

Online Bible :.

Biblia dla systemu MS-DOS :.

Biblia dla systemu Linux :.

---------------------------------------------------------------------

STRONY

Orygenes.org :.
(Niezwykle ciekawie zapowiadający się, jak nazywają go jego Autorzy: "Blog biblijny w trakcie tworzenia". Oprócz aktualnych informacji biblijnych, w dziale bibliografia jest już sporo rzeczy do Biblii - kilka tysięcy pozycji dostępnych on-line, w zamyśle ma powstać całkiem spory zbiór bibliograficzny do całej Biblii)

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II :.
(Publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski, którego celem jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych)

Stowarzyszenie Biblistów Polskich :.
(organizacja gremialna polskich biblistów duchownych i świeckich)

Towarzystwo Biblijne w Polsce :.
(Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego)

Biblia 2000 :.

Strona Poświęcona Biblii :.
(autorstwa ks. Wojciecha Pikora, moderatora Dzieła Biblijnego w Diecezji Pelplińskiej)

Dział Biblijny w serwisie „Poważne sprawy, poważne odpowiedzi” :.
(Stary i Nowy Testament w formacie mp3; kurs jak czytać Pismo Święte; wykłady i konferencje o Piśmie Świętym; pytania do Biblii)


---------------------------------------------------------------------

INNE

Apostolat biblijny :. (strona Apostolatu Biblijnego SVD Zgromadzenia Słowa Bożego - Księży Werbistów - w Polsce


Biblia czyli Pismo święte :.
(biblijne strony "Opoki", umieszczone w dziale Nauczanie Kościoła)


Komentarze biblijne :.


FIDES :.
(Federacja Bibliotek Kościelnych - można znaleźć tutaj m.in. adresy bibliotek)---------------------------------------------------------------------

OBCOJĘZYCZNE:

The Temple Mount in Jerusalem :.
(portal z dużą ilością map, fotografii i informacji poświęconych historii i współczesności Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie)


E.N.T.E.R. :.
(Electronic New Testament Educational Resources - strona internetowa prof. Feliksa Justa SJ z Uniwersytetu San Francisco, zawierająca wiele poważnych a jednocześnie przystępnie wyłożonych opracowań dotyczących nie tylko Nowego Testamentu, ale też Starego i wielu zagadnień związanych z powstawaniem Biblii.)


Navigating the Bible II :.
(Strona poświęcona teologii, egzegezie i historii Starego Testamentu; dostępna jest w j. angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.)


Biblical Studies on the WEB :.
(angielskojęzyczna strona biblijna prowadzona przez grupę absolwentów Biblicum - Pontifical Biblical Institute - w Rzymie)


Resource Pages for Biblical Studies :.
(angielskojęzyczna strona biblijna z bogatym materiałem naukowym do studiów biblijnych)


The Bible Tool :.
(projekt open source - angielskojęzyczna biblioteka zawierająca kilkaset zintegrowanych synchronicznie przekładów, słowników i komentarzy)


Servicio Bíblico Latinoamericano :.
(hiszpanskojęzyczny serwis biblijny bogaty w dokumenty, komentarze i pomoce biblijne)


Biblioteka Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie :.


---------------------------------------------------------------------

WIRTUALNE PODRÓŻE - Polecamy !


Film ze Wzgórza Świątynnego (stan obecny) :.

Po współczesnych stanowiskach archeologicznych :. (w Izraelu, Turcji i Grecji - pozostałe w trakcie opracowywania)

Po wirtualnym modelu Świątyni Jerozolimskiej :.

---------------------------------------------------------------------

OBCOJĘZYCZNE CZASOPISMA BIBLIJNE :.

 OBCOJĘZYCZNE CZASOPISMA BIBLIJNE :.


- pełne teksty artykułów:

Biblica (Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1920-. Kwartalnik) :.

Biblisches Forum (Münster. Półrocznik):.

Filología Neotestamentaria (Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, University of Cordoba 1988-. Rocznik):.

Journal of Biblical Literature (Society of Biblical Literature, Atlanta 1957-. Kwartalnik):.


- streszczenia artykułów, spisy treści lub dostęp płatny:

Apocrypha (Revue internationale des littératures apocryphes; Association pour l'Etude de la littérature Apocryphe Chrétienne (AELAC), Société pour l'Etude de la Littérature Apocryphe Chrétienne (SELAC), Turnhout 1990-.) :.

Biblical Interpretation: A Journal of Contemporary Approaches (Brill, Leiden 1993-. Kwartalnik.) :.

Biblical Theology Bulletin (South Orange NJ, 1970-(?). Kwartalnik.) :.

Catholic Biblical Quarterly (The Catholic Biblical Association of America Washington 1939-. Kwartalnik) :.

Journal for the Study of the New Testament (Sheffield Academic Press, 1978-. Kwartalnik) :.

New Testament Studies (Cambridge University Press 1954-. Kwartalnik.) :.

Novum Testamentum (Leiden 1956-. Kwartalnik.) :.

Scandinavian Journal of the Old Testament (Department of Biblical Studies, University of Copenhagen ?. Półrocznik.) :.

Vetus Testamentum (International Organization for the Study of the Old Testament 1951-. Kwartalnik.) :.

Zeitschrift für Neues Testament (Tübingen; Basel 1998-. Półrocznik.) :.

Tagi: