Nominacje papieskie na Synod

publikacja 29.09.2008 22:12

 • Sekretarz generalny Synodu - abp Nikola Eterović

 • Podsekretarz Synodu - ks. Fortunato Frezza

 • Relator generalny - kard. Marc Ouellet, arcybiskup Quebeku, Prymas Kanady. (Zadaniem relatora jest wprowadzenie obrad synodalnych relacją zarysowującą ich tematykę, a na zakończenie dyskusji ojców jej podsumowanie. Bierze on też później udział w pracach rady przygotowującej posynodalny dokument papieski zwany adhortacją. Kard. Ouellet, był profesorem teologii dogmatycznej i sekretarzem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

 • Sekretarz specjalny:
  - bp Bolzano-Bressanone we Włoszech, Wilhelm Emil Egger. (urodzony w Austrii kapucyn, z wykształcenia biblista)
  - Arcybiskup Laurent Monsengwo Pasinya z Demokratycznej Republiki Konga

 • Członkowie rad specjalnych sekretariatu generalnego Synodu Biskupów:
  - w radzie dla Ameryki: kard. Nicolás de Jesús López Rodríguez, arcybiskup Santo Domingo
  - w radzie dla Afryki – abp Cornelius Fontem Esua z Bamendy w Kamerunie.


 • Benedykt XVI mianował przewodniczącym delegowanym 12. Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów kard. George’a Pella z Sydney. Zastąpi on kard. Oswalda Graciasa z Bombaju, który nie mógł podjąć tej funkcji z uwagi na stan zdrowia. Pozostałymi przewodniczącymi delegowanymi synodu będą: prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. William Levada, oraz kard. Odilo Pedro Scherer z São Paulo.

 • Przewodniczącym-delegatem Zgromadzenia Synodu Biskupów Benedykt XVI mianował trzech kardynałów (przewodniczącym Synodu jest sam Papież). Są nimi Kardynał George Pell, Arcybiskup Sydney w Australii, Kardynał William Levada z USA, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, oraz Kardynał Odilo Pedro Scherer z Brazylii, Arcybiskup São Paulo.

 • Benedykt XVI mianował 32 członków XII Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. W ich gronie jest metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz.

  Ponadto sekretarz generalny Synodu z upoważnienia Papieża ogłosił nominacje 41 ekspertów i 37 audytorów synodalnych. Jednym z ekspertów jest ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast do grona audytorów włączona została Ewa Kusz, przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich.