Filologia biblijna

publikacja 24.05.2005 22:19

Jest to studium języków biblijnych, czyli hebrajskiego, aramejskiego i greckiego, a także języków semickich kulturowo im pokrewnych: syryjskiego, arabskiego, akkadyjskiego i ugaryckiego.