List do Hebrajczyków

ks. Tomasz Jelonek

publikacja 19.08.2005 19:17

Wydawnictwo WAM Warszawa 2005 format: 146x202, stron: 100, cena: 15 zł.

List do Hebrajczyków

List do Hebrajczyków jest szczególnie interesujący ze względu na swoje bogactwo teologiczne, a także swoisty świat pojęć i nieraz obcy innym pismom Nowego Testamentu klimat. Nie trzeba jednak zbytnio podkreślać różnicy pomiędzy Listem do Hebrajczyków, a innymi pismami Nowego Testamentu. Różnica ta istnieje, niemniej List do Hebrajczyków doskonale pasuje do całości, jaką stanowi Nowy Testament. Co więcej, warto podkreślić, że właśnie w Liście do Hebrajczyków mamy - jeśli nie liczymy przekazów ewangelicznych - najwięcej wzmianek o życiu Jezusa w porówaniu z innymi pismami nowotestamentowymi. (ks. Tomasz Jelonek)
List do Hebrajczyków - Studium egzegetyczne pochylające się nad tym ostatnim z listów św. Pawła. Paweł jednak od samego początku był kwestionowany jako autor tego Listu. Kto zatem mógł go napisać? Jest to jeden z głównych problemów tu omawianych. A czy wiemy coś nt. powiązań tego pisma z Apokalipsą? Warto sięgnąć po tę pozycję.


do nabycia TUTAJ :.