Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 13, 1-24,53)

Ks. Michał Bednarz

publikacja 16.03.2008 11:02

Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS Tarnów 2008 format: 164x233 stron 320 oprawa: miękka

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu. Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 13, 1-24,53)

Duszpasterski komentarz do Nowego Testamentu - nowy cykl edytorski Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej "Biblos" - adresowany jest przede wszystkim do księży kładących nacisk na biblijne zakorzenienie przepowiadanych przez siebie - w imieniu Kościoła - prawd wiary, ale i do ludzi świeckich, pragnących poznawać prawdę Słowa Bożego. Ukazuje on historyczny i kulturowy kontekst powstania kolejnych ksiąg nowotestamentalnych, szczegółowo wyjaśnia sens przedstawionych w nich mów i wydarzeń, a także odsłania aktualność przesłania teologicznego poszczególnych perykop. Pierwsze dwa tomy - opracowane przez ks. Michała Bednarza - poświęcone są Ewangelii św. Łukasza. Tom pierwszy obejmuje "Narodzenie i życie ukryte Jana Chrzciciela i Jezusa", "Przygotowanie do działalności Jezusa", "Działalność w Galilei" i "Pierwszy okres podróży do Jerozolimy", natomiast tom drugi - "Drugi i trzeci okres podróży", "Działalność Jezusa w Jerozolimie" oraz "Mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa".