Anioł Melchizedek?

Któż jak Bóg /pd

publikacja 01.01.2018 06:25

Z biblijnej Księgi Rodzaju dowiadujemy się o Melchizedeku, że był on kapłanem, a jednocześnie królem miasta Szlaem.

Abram i Melchizedek HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Abram i Melchizedek

„Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów!». Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego” (Rdz 14, 18-20). Później w Biblii postać ta pojawia się jeszcze dwukrotnie – w Księdze Psalmów oraz w Liście do Hebrajczyków, symbolizując i zapowiadając najpierw Dawida, później zaś Chrystusa, jako królów-kapłanów.

Bardzo ciekawy tekst o Melchizedeku znajdziemy w najnowszym, styczniowo-lutowym numerze czasopisma „Któż jak Bóg”. Roman Zając, w cyklu „Biblista odpowiada” pisze m.in. o różnych interpretacjach tej spostaci w obrębie judaizmu („w judaistycznej literaturze mądrościowej (hebr. hazal) okresu Drugiej Świątyni aż do VI w. n.e. uważano, że Melchizedek był tożsamy z… Setem, synem Noego i przodkiem Abrahama” – czytamy w artykule „Czy Melchizedek był Aniołem?”.

Zając przywołuje w nim także teksty apokryficzne, takie jak etiopska „Księgę Adama i Ewy” (wg. której Melchizedek był synem Kanaana i został zabrany przez archanioła Michała do Jerozolimy, gdzie „pochował w świętym mieście koćci Adama i stał się niejako kustoszem tych relikwii. Był także pierwszym budowniczym świątyni w Jerozolimie”), czy słowiańska „Księga Henocha”, w której znaleźć można informację, iż Melchizedek, na czas Potopu, został zabrany do raju przez archanioła Gabriela. 

W mistycznynej, qumranowskiej „Pieśni Ofiary Szabatowej” „Melchizedek wydaje się być wysokiej rangi aniołem, być może głównym anielskim kapłanem, sprawującym liturgię w Niebie”.

Jako anioła widywała go też, w swoich wizjach, bł. Anna Katarzyn Emmerich, zaś dziś jest on niezwykle popularną postacią w kręgach wielbicieli ezoteryki, kabały czy New Age.

Więcej na ten temat w nowym, styczniowo-lutowym numerze pisma „Któż jak Bóg”.