Dać siebie. Wideokomentarz

Andrzej Macura

publikacja 26.03.2018 14:20

W Wielki Czwartek uświadamiamy sobie, że Chrystus został zabity, aby wierzący w Niego żyli.

Obmywanie nóg Marek Piekara /Foto Gość Obmywanie nóg
Jeśli tak zrobił nasz Pan, tym bardziej nie powinniśmy się przed tym wzdrygać my, Jego słudzy, wobec swoich współsług

Izraelici w Egipcie zabili paschalnego baranka, by uratować od śmierci swoich pierworodnych. Śmierć Jezusa, Baranka Bożego, ratuje nas wszystkich od śmierci wiecznej. A każda Eucharystia jest tego wydarzenia pamiątką i uobecnieniem. Kiedy na koniec słyszymy "Idźcie w pokoju Chrystusa", "Idźcie, macie misję" to nie znaczy, że to już dla nas koniec. Teraz my mamy oddawać życie za naszych braci i siostry...

Portal Wiara.pl 120 Biblijne konteksty Wielki Czwartek

Zobacz też film

oraz koniecznie stronę z zbiorczą z pomocami na Triduum