MINI KONKURS BIBLIJNY

publikacja 17.04.2010 21:43

Z okazji II Tygodnia Biblijnego zapraszamy Czytelników do udziału w mini-konkursie. W nawiązaniu do tematyki tego Tygodnia pytania będą związane z kapłaństwem w Starym i Nowym Testamencie.

Pismo Święte Henryk Przondziono/Agencja GN Pismo Święte

Zasady konkursu:

1. Pytania na każdy dzień będą zamieszczane ok. godziny 22:00 dnia poprzedniego (tzn np. pytania na poniedziałek - w niedzielę ok 22:00)

2. Odpowiedzi należy przysyłać na adres biblia(małpa)wiara.pl do końca danego dnia, czyli do północy.

3. Wraz z odpowiedziami należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres. Jeśli ktoś chce pozostać anonimowy wówczas oprócz tych danych powinien podać swój nick-pseudonim.

4. Każdego dnia odbędzie się losowanie i jedna z tych osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi otrzyma nagrodę w postaci filmu lub książki o tematyce biblijnej.

5. Na zakończenie konkursu osoby, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania otrzymają pamiątkowy dyplom i nagrodę w postaci filmu lub książki o tematyce biblijnej.


Pytania na sobotę 24.04

19. Kto i kiedy mógł wejść do miejsca najświętszego świątyni jerozolimskiej, gdzie początkowo znajdowała się Arka Przymierza a po niewoli babilońskiej pusta przestrzeń?
20. Kapłan ST to przede wszystkim: a) nauczyciel; b) lekarz; c) sędzia; d) ofiarnik ?
21. Którą spośród 4 Ewangelii przenika tematyka świątyni ofiary i kapłaństwa (symbolizuje ją wół, zwierzę ofiarne)

Odpowiedzi:

19. Arcykapłan, raz w roku, podczas obrzędu Dnia Pojednania.
20. d - ofiarnik
21. Ewangelię wg św. Łukasza.

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

aleksja
Aurelia
bejot
beti
Beata Betik
Anna Bronejko
Mieczysław Cetnar
Wojciech Czabaj
s. Dominika Dudzik
Elaha
Urszula Gałązka
Rafał Kania
Karmelina
Joanna Kasprzyk
kawa_
s. Katarzyna Kiejdo
Marta Knurowska
Monika Korzec
s. Anna Łukasińska
magda-a
Anna Myc
Teresa Pilecka
Szymon Rakowski
Rita
Maciej Skórski
Łukasz Świeczko
remek116
zygzak
Ewa Żak

Nagrodę wylosowała kawa_

Jedyną osobą, która udzieliła wszystkich prawidłowych odpowiedzi w całym mini-konkursie jest Elaha

GRATULUJEMY

 

Wszystkie nagrody zostaną wysłane jutro lub pojutrze.


Pytania na piątek 23.04

16. Co łączy pokolenie kapłańskie Lewiego z istotą ostatniej z plag egipskich?
17. Czego dotyczył sprawowany przez kapłanów ST obrzęd tzw. sądu Bożego?
18. W jakim kontekście Pan Jezus odwołał się do starotestamentalnej powinności kapłańskiej stwierdzania tego, co jest czyste (oczyszczone) a co takim nie jest?

Odpowiedzi

16. Lewici zostali wzięci (uznani) za pierworodnych pośród Izraelitów: w miejsce pierworodnych, jako ocaleni i ofiarowani Panu Bogu weszli lewici, jako powołani do służby Bożej.
17. Rozstrzygnięcia o wierności lub niewierności małżeńskiej (por. Lb 5,11-31; zob. także Wj 32,19-20).
18. Po uzdrowieniu chorujących na trąd, którzy mieli po oczyszczeniu z trądu iść i pokazać się kapłanom (zob. Mt 8,2-4; Mk 1,40-44; Łk 5,12-14; 17,11-14).

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

Annie5
s. Dominika Dudzik
Elaha
Rafał Kania
s. Katarzyna Kiejdo
Maciej Skórski
Grzegorz Stopa

Nagrodę wylosował Maciej Skórski


Pytania na czwartek 22.04

13. Które części ciała musiał kapłan rytualnie obmyć w specjalnej kadzi przystępując do sprawowania kultu?
14. Jakie istniały trzy zasadnicze typy ofiar, które składali kapłani w ST?
15. W którym miejscu NT mowa jest o nawróceniach wielu kapłanów w Jerozolimie i ich przechodzeniu z judaizmu na chrześcijaństwo?

Odpowiedzi:

13. Ręce i nogi (zob. Wj 30,17-21; 40,31-32)
14. Ofiary krwawe, pokarmowe (bezkrwawe – z produktów rolnych), kadzielne.
15. W Dziejach Apostolskich (zob. Dz 6,7).

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

ago50
aleksja
Annie5
bejot
beti
Beata Betik
biedronka
Mieczysław Cetnar
Michał Chmiel
cricetus
Wojciech Czabaj
Ania Drzemicka
Agata Dudka
s. Dominika Dudzik
Elaha
Ella
Urszula Gałązka
Rafał Kania
kawa_
Joanna Kasprzyk
s. Katarzyna Kiejdo
Kierek 75
magda-a
Monika Korzec
s. Anna Łukasińska
Teresa Pilecka
Rita
Grzegorz Stopa
Maciej Skórski
zygzak

Nagrodę wylosował zygzak


Pytania na środę 21.04

10. Jakie trzy czynności towarzyszyły kolejno praniu ubrań kapłańskich?
11. Kiedy, gdzie i w jakim kontekście mowa jest w ewangeliach o proroctwie wygłoszonym przez Najwyższego Kapłana?
12. W nauczaniu na jaki temat Pan Jezus odwołał się do znanej ze ST ofiary składającej się z chlebów pokładnych, które wolno było jeść według prawa tylko kapłanom?

Odpowiedzi:

10. Pokropienie wodą przebłagania, golenie całego ciała, pranie (zob. Lb 8,7) (uwzględnione zostały również inne odpowiedzi)
11. Ewangelia według św. Jana. Proroctwo wypowiedziane ustami Kajfasza, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (zob. J 11,49.51-52).
12. W nauczaniu na temat szabatu, który został ustanowiony dla człowieka (Mt 12,3-4; Mk 2,23-28; Łk 6,3-5).

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

aleksja
Annie5
bejot
beti
Beata Betik
Mieczysław Cetnar
Michał Chmiel
Wojciech Czabaj
s. Dominika Dudzik
Elaha
Urszula Gałązka
Karmelina
kawa_
s.Katarzyna Kiejdo
Monika Korzec
s. Anna Łukasińska
Rita
Grzegorz Stopa
zygzak

Nagrodę wylosowała s. Anna Łukasińska


Pytania na wtorek 20.04

7. Na czym polegał i co oznaczał starotestamentalny kapłański ryt kołysania?
8. Kiedy obowiązywało kapłanów ST noszenie specjalnych szat?
9. W której księdze Nowego Testamentu pojawia się Chrystus jako Kapłan, na co wskazuje szata do stóp, przepasana złotym pasem?

Odpowiedzi:

7. Polegał na zbliżeniu składanej przez kapłana ofiary najpierw do ołtarza a potem do siebie, co oznaczało przekazanie jej Bogu a także przyjęcie pewnej jej części dla siebie.
8. Za każdym razem podczas wchodzenia do miejsca świętego, a także podczas przystępowania do kultu Bożego, do służby ołtarza (zob. Wj 28,43)
9. W Apokalipsie

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

Abbas
ago50
aleksja
Annie5
bejot
beti
Aleksandra Bonk
Mieczysław Cetnar
Michał Chmiel
cricetus
s. Dominika Dudzik
Elaha
Urszula Gałązka
Karmelina
kawa_
s.Katarzyna Kiejdo
Monika Korzec
s. Anna Łukasińska
magda-a
miriamszel
Rita
rysgie
Maciej Skórski
Barbara Słota
Magda Stachowiak
Joanna Stefańska
Grzegorz Stopa
Aneta Sobierajska
Dominika Such
Danuta Szelejewska
Sandra Szelejewska
Małgorzata Szlączka
zygzak

Nagrodę wylosowała ago50


Pytania na poniedziałek 19.04

4. Wymień 12 ułomności fizycznych, które dyskwalifikowały starotestamentalnego kapłana
5. Która księga Nowego Testamentu używa w stosunku do Jezusa określeń „kapłan” oraz „arcykapłan” i obszernie odnosi się do tematu kapłaństwa Chrystusa?
6. O której postaci Nowego Testamentu dowiadujemy się, iż pochodziła ona z (arcy)kapłańskiego rodu Aarona?

Odpowiedzi:

4. niewidomy, chromy, mający zniekształconą twarz, kaleka, ten, który miał złamaną nogę albo rękę, garbaty, niedorozwinięty, ten, kto miał bielmo na oku, chory na świerzb, okryty liszajami, ten, kto miał uszkodzone jądra (Kpł 21,18-20)
5. List do Hebrajczyków
6. O Elżbiecie, matce Jana Chrzciciela (w związku z tym odpowiedź "Jan Chrzciciel" również można uznać za prawidłową)

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

Abbas
Dorota Adamska
ago50
aleksja
Annie5
aramgad
Elaha
Ella
bejot
beti
Beata Betik
biedronka
Aleksandra Bonk
Mieczysław Cetnar
Michał Chmiel
mx13
cricetus
Ryszard Czerwik
Urszula Gałązka
Marta Hajduga
Urszula Hanula
Rafał Kania
Joanna Kasprzyk
kawa_
s. Katarzyna Kiejdo
kierek75
Monika Korzec
s. Anna Łukasińska
magda-a
magnolia
Anna Myc
Krzysztof Otto
Rita
Maciej Skórski
Barbara Słota
Aneta Sobierajska
Magda Stachowiak
Joanna Stefańska
Grzegorz Stopa
Dominika Such
Łukasz Świeczko
Sylwia Zelek
zygzak

Nagrodę wylosowała Monika Korzec


Pytania na niedzielę 18.04

1. Które spośród pokoleń Izraelitów zostało wyznaczone przez Mojżesza do służby kapłańskiej?
2. Wymień elementy stroju arcykapłańskiego kapłana ST.
3. W kapłaństwie Chrystusa odnajdujemy zespolenie funkcji wszystkich namaszczanych okresu ST. O jakie trzy powołania / funkcje związane z namaszczeniem chodzi?

Odpowiedzi:
1. Pokolenie Lewiego
2. tunika, ozdobny pas, wierzchnia szata, efod,pektorał , tiara
3. Funkcje kapłańska, prorocka i królewska

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

ago50
Annie5
aramgad
bejot
beti
Aleksandra Bonk
Mieczysław Cetnar
Michał Chmiel
Ryszard Czerwik
Elaha
Urszula Gałązka
Karolina Goździewicz
Urszula Hanula
Rafał Kania
Karmelina
kawa_
Monika Korzec
magda-a
Maciej Mitas
Paweł Nowak
Krzysztof Otto
Monika Padel
Justyna Rojek
Maciej Skórski
Barbara Słota
Joanna Stefańska
Łukasz Świeczko
vangog
Monika Wińkowska
zygzak

Nagrodę wylosował Michał Chmiel