Ks. prof. M. Wróbel: Biblia powinna być codziennym pokarmem katolika

rp

publikacja 31.10.2018 11:03

Kurs Formacji Biblijnej rozpoczyna się już po raz 11. Jest skierowany do osób w każdym wieku, duchownych i świeckich. Nadal można się zapisać.

Ks. prof. M. Wróbel: Biblia powinna być codziennym pokarmem katolika ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Ks. prof. M. Wróbel: Czytanie Pisma Świętego powinno odbywać się zarówno wspólnotowo, jak i indywidualnie

Nie trzeba być absolwentem teologii, ani osobą duchowną – by zapisać się na trzyletni kurs biblijny. Ale nawet dla teologa – świeckiego, duchownego – proponowane treści będą odkrywcze i ubogacające. Kurs rozpisany jest na trzy lata. Zajęcia prowadzone są trzy razy w miesiącu, w soboty – w Collegium Jana Pawła II KUL, w sali 919. – Kurs Formacji Biblijnej jest realizowany przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Mamy słuchaczy w różnym wieku, a że na naukę nigdy nie jest za późno – wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i seniorów. Ten kurs ma na celu przybliżenie treści biblijnych Starego i Nowego Testamentu, ale pokazanych w szerszym kontekście – Kościoła współczesnego i Kościoła pierwszego wieku, a także Palestyny starotestamentalnej. Stąd w ramach wykładów zwracamy uwagę na geografię i archeologię biblijną, na zajęcia dotyczące języków: hebrajskiego, greckiego i aramejskiego. Obok tekstów dotyczących poszczególnych ksiąg biblijnych, są te dotykające duchowości biblijnej i wykorzystania Biblii w duszpasterstwie – mówi ks. prof. Mirosław S. Wróbel, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL oraz pomysłodawca i dyrektor Kursu Formacji Biblijnej.

Absolwenci, którzy kończą drugi rok i otrzymują dyplom, mają szansę kontynuować formację i edukację poprzez udział w wykładach monograficznych, które nigdy się nie powtarzają. Jeden z wykładów będzie dotyczył w tym roku kultury i ikonografii – informuje ks. prof. Wróbel.

Dzisiaj wiele osób stwierdza, że idąc na niedzielną Eucharystię chce usłyszeć homilię dotyczącą Ewangelii. – To niezwykle ważne, aby wydobyć kontekst dotyczący miejsc, imion, słów. Oprócz tekstu, który mamy przed sobą – należy znać kontekst geograficzny, i historyczny, i teologiczny – wyjaśnia biblista. Akcentuje, że nie jest dobre przerzucanie się cytatami w celu potwierdzenia z góry założonej tezy. Biblia powinna być czytana w całości, stąd nasz kurs – wyjaśnia.

Czytanie Pisma Świętego powinno odbywać się zarówno wspólnotowo, jak i indywidualnie. – Biblia w domu rodzinnym powinna być wyeksponowana, każdy powinien mieć swój własny tekst. Należy czytać, podkreślać swoje ulubione fragmenty, zastawiać się nad nimi. – Warto zobaczyć, jak słowo Boże nas prowadzi, czytając rano wskazany tekst ewangelii, lub fragment po fragmencie. Najlepiej zaczynać od Ewangelii Mateusza, jeśli jeszcze ktoś nie przeczytał Nowego Testamentu w całości – zaleca ks. Wróbel. Zapisy na Kurs Formacji Biblijnej pod numerem telefonu: 502596245 i 661874489. Pełny program kursu znajduje się TU

Dużą pomocą dla słuchaczy Kursu Formacji Biblijnej jest dostęp do Biblioteki Wydziału Teologii. Jest ona uważana za najstarszy i najbogatszy wydziałowy księgozbiór teologiczny w Polsce. Znajdują się w niej m.in. książki zgromadzone przez ks. Idziego Radziszewskiego w Petersburgu. Biblioteka jest czynna codziennie od 8.30 do 18.00.