Sesja na Uniwersytecie Biblijnym dla Dzieci

ks. Zbigniew Niemirski

publikacja 08.03.2019 11:15

- Uczniowie-studenci, poza solidną wiedzą biblijną, raz jeszcze udowodnili, jak wielką pasją ich życia jest słowo Boże zapisane w Biblii - mówi ks. Jacek Kucharski.

Egzaminom przewodniczył ks. Jacek Kucharski (drugi z lewej), moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej Archiwum Dzieła Biblijnego DR Egzaminom przewodniczył ks. Jacek Kucharski (drugi z lewej), moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej

Ksiądz Kucharski jest biblistą, m.in. wykładowcą Pisma Świętego w radomskim Wyższym Seminarium Duchownym i moderatorem Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. To pod auspicjami Dzieła powstał Uniwersytet Biblijny dla Dzieci, który obecnie ma 4 filie: w Radomiu przy parafii św. Jana oraz bł. Annuarity oraz w Jedlni-Letnisku i Szydłowcu.

Słuchacze biblijnych wykładów właśnie zakończyli zimowy semestr i przystąpili do egzaminów. Stanęło do nich prawie 150 uczniów-studentów z 4 filii dziecięcej uczelni. Egzaminom przewodniczył ks. Kucharski, rektor dziecięcego uniwersytetu. - W komisjach egzaminacyjnych znaleźli się ponadto dyrektorzy szkół - Elżbieta Sobieraj, Katarzyna Gruszka i Robert Górlicki. Nie mogło zabraknąć wykładowców uniwersytetu - Lidii Szymańskiej, s. Bożeny Molendowskiej, Agnieszki Machnio, Moniki Gumińskiej oraz ks. Michała Faryny. Materią sesyjnych zmagań była poszerzona tematyka obejmująca biblijną wiedzę zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Należy zaznaczyć, że uczniowie-studenci, poza solidną wiedzą biblijną, raz jeszcze udowodnili, jak wielką pasją ich życia jest słowo Boże zapisane w Biblii - mówi ks. Kucharski.