Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem...

red/Radio eM

publikacja 10.03.2019 07:39

Nikt, kto wierzy w Jezusa nie będzie zawstydzony - przekonuje święty Paweł.

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem... Roman Koszowski /Foto Gość 21.10.2015 - Gliwice . Dom modlitwy w Gliwicach .

Codziennie Grzegorz Bociański i ks. Dawid Ledwoń, biblista omawiają czytania liturgii słowa. Dziś jest to fragment Listu do Rzymian, w którym apostoł zachęca do świadczenia o swojej wierze:

sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.

Zresztą, słowa, których używa same brzmią, jak wyzananie wiary. Więcej na ten temat w audycji Radia eM.

Rz 10, 8-13

Więcej komentarzy do czytań ze Starego Testamentu znajdziecie na stronie Radia eM.