Nowość życia. Biblijny wideokomentarz

Andrzej Macura

publikacja 25.03.2019 10:10

Jeśli oglądać się wstecz, to po to, by nie zapomnieć o Bożej łaskawości. Ważne jednak, by tu i teraz żyć po Bożemu.

Wiosna. Nowość życia Andrzej Macura CC-SA 4.0 Wiosna. Nowość życia
Stare jest już tylko wspomnieniem. Ważne, by tu i teraz wzrastać ku Chrystusowi

Rozmyślania nad czytaniami IV niedzieli zwykłej roku C

Nowość życia to także nowy styl widzenia swojej wierności Bogu. Nie jak starszy syn z przypowieści o miłosiernym Ojcu, który służbę Mu traktował jako uciemiężenie. Jeśli tak traktujemy Ewangelię, to niewiele żeśmy z niej zrozumieli. Ona ciągle jest przecież Dobrą Nowiną o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem.  Być w gronie beneficjentów takiej obietnicy to zaszczyt. Podobnie jak być świadomym, jak piękne jest dobro, a jaką ułudą jest uroda zła.

 

Portal Wiara.pl 178 Biblijne konteksty IV niedziela Wielkiego Postu C