Nawróćcie się!

GN 23/2019 |

dodane 06.06.2019 00:00

Zesłanie Ducha Świętego bardzo często przedstawiano w malarstwie.

Gebhard Fugel "Kazanie św. Piotra po Zesłaniu Ducha Świętego" olej na płótnie, 1900Galeria Fähre, Bad Salgau (Niemcy) Gebhard Fugel "Kazanie św. Piotra po Zesłaniu Ducha Świętego" olej na płótnie, 1900Galeria Fähre, Bad Salgau (Niemcy)

Większość tych obrazów była do siebie podobna, bez względu na epokę, w której powstały. Niemiecki artysta Gebhard Fugel (1863–1939) postanowił odejść od schematu. Jego dzieło pokazuje nie samą chwilę zstąpienia na apostołów Ducha, ale bezpośrednie konsekwencje tego wydarzenia, kiedy uczniowie Jezusa wyszli z Wieczernika na ulicę.

Obraz ilustruje drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Widzimy św. Piotra stojącego przed wejściem do świątyni jerozolimskiej. Apostoł podnosi w górę ręce i mówi: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów!” (2,14). Nad jego głową dostrzegamy płomyk Ducha Świętego. Kazanie Piotra jest z uwagą słuchane przez licznie zgromadzonych Żydów. Jak czytamy: „(...) przejęli się do głębi serca: »Cóż mamy czynić, bracia?« – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. »Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego«” (Dz 2,37-38).

Na pierwszym planie widzimy konsekwencje kazania Piotra. Jeden z apostołów (rozpoznajemy go po płomyku nad głową) chrzci właśnie pierwszą osobę, następne czekają w kolejce. „Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz” (Dz 2,41).

Gebhard Fugel (1863–1939) był katolikiem, malarzem specjalizującym się w tematyce religijnej. W 1893 r. założył w Monachium Niemieckie Towarzystwo Sztuki Chrześcijańskiej.

Leszek Śliwa

AUTOPROMOCJA. Chcesz lepiej poznać malarstwo religijne?

Tajemnice religijnego malarstwa. Leszek Śliwa

 

Tagi: