Krzyżówka nr 9

Marian Drawiński

publikacja 21.08.2010 22:18

W czasie wakacji proponujemy naszym Czytelnikom rozwiązywanie krzyżówek o tematyce biblijnej. Dzisiaj dziewiąta z nich.

Krzyżówka nr 9

TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI MINĄŁ - ROZWIĄZANIE I WYNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ:

Zanim rozpoczniesz przeczytaj (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) o ZASADACH:.

WERSJA TRUDNIEJSZA

(Uwaga – do tej wersji nie mają zastosowania następujące wskazówki autora:
„W krzyżówkowym pytaniu o hasło prawie zawsze podana jest biblijna Księga, która dane hasło czarno na białym zawiera. Ponadto w treści pytania naj­częściej podpowiedziany jest wprost lub domyślnie podrozdział z szukanym hasłem.”)

Poziomo

1) „naturalna"nazwa tego, kto wywodzi się od prawnuka Noego, a 2. syna Kanaana - ta nazwa, częsta w BT wyd. III, jest w wyd. V tej Biblii nieco zmieniona (np. przy imieniu Efrona, od którego Abraham kupił grób)

4) miejsce na skraju pustyni, gdzie Izraelici zatrzymali się na drugi swój postój po wyjściu z Egiptu

6) król asyryjski, który w VII w. przed Chr. zajął egipskie Teby, ale po kilkunastu latach został wyparty przez faraona Psametychal

11) grecka nazwa miejsca, gdzie - wg jednej z Ewangelii - na „trybunale" zasiadł Piłat, by osądzić Jezusa

12) naczelny bóg Ammonitów, nazwany „ohydą" - jego kult sprowadził do Jerozolimy król Salomon


Pionowo

1) wzgórze na pustyni Zif, na którym ukrył się Dawid ścigany przez swego króla, Saula

2) król Chamat - powinszował Dawidowi zwycięstwa nad Hadadezerem

3) jedna z żon Ezawa, matka jego syna, Elifaza

4) w Ewangelii wg św. Mateusza aramejskie pierwsze, a zarazem i drugie słowo Jezusowego tzw. „okrzyku opuszczenia", donośnym głosem zawołanego przez naszego Pana podczas Jego konania na krzyżu

5) wg rodowodu Jezusa w Łk- który jest zapewne rodowodem Maryi - potomek Dawida w 4-tym pokoleniu

7) miasto leżące nieopodal miasta Adam, od którego to począwszy „zatrzymały się wody Jordanu i utworzyły jakby jeden wał", a to po to, by Izraelici mogli suchą nogą wejść do Ziemi Obiecanej

8) syn i następca króla Salomona, który określony jest jako „najgłupszy z ludu i pozbawiony rozumu", bo doprowadził do rozbicia królestwa Izraelitów na 2 państwa

9) asyryjski bóg, w którego świątyni został zamordowany przez własnych synów Sennaheryb, gdy tylko powrócił do swej stolicy, Niniwy, po nieudanym oblężeniu króla Ezechiasza w Jerozolimie

10) prowincja nad M. Czarnym, do której chrześcijan zwraca się św. Piotr w adresie swego Pierwszego Listu

Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:. do soboty 28 sierpnia do godziny 22:00.

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

Wersja łatwiejsza na następnej stronie

Poziomo

1) „naturalna"nazwa tego, kto wywodzi się od prawnuka Noego, a 2. syna Kanaana - ta nazwa, częsta w BT wyd. III, jest w wyd. V tej Biblii nieco zmieniona (np. przy imieniu Efrona, od którego Abraham kupił grób)

4) miejsce na skraju pustyni, gdzie - wg Wj - Izraelici zatrzymali się na drugi swój postój po wyjściu z Egiptu

6) król asyryjski, który w VII w. przed Chr. zajął egipskie Teby, ale po kilkunastu latach został wyparty przez faraona Psametychal - domyślnie nawiązuje do tego króla Księga Amosa i Izajasza

11) grecka nazwa miejsca, gdzie - wg jednej z Ewangelii - na „trybunale" zasiadł Piłat, by osądzić Jezusa

12) naczelny bóg Ammonitów, nazwany w 1 Krl „ohydą" - jego kult sprowadził do Jerozolimy król Salomon


Pionowo

1) wzgórze na pustyni Zif, na którym -wg 1 Sm- ukrył się Dawid ścigany przez swego króla, Saula

2) król Chamat -wg 2 Księgi Samuela (tudzież wg 1 Krn) powinszował Dawidowi zwycięstwa nad Hadadezerem

3) jedna z żon Ezawa, matka jego syna, Elifaza - jako że była Chetytką, trapiło to Izaaka i Rebekę, jej teściów

4) w Ewangelii wg św. Mateusza aramejskie pierwsze, a zarazem i drugie słowo Jezusowego tzw. „okrzyku opuszczenia", donośnym głosem zawołanego przez naszego Pana podczas Jego konania na krzyżu

5) wg rodowodu Jezusa wŁk- który jest zapewne rodowodem Maryi - potomek Dawida w 4-tym pokoleniu

7) miasto leżące nieopodal miasta Adam, od którego to począwszy - wg Księgi Jozuego-„zatrzymały się wody Jordanu i utworzyły jakby jeden wał", a to po to, by Izraelici mogli suchą nogą wejść do Ziemi Obiecanej

8) syn i następca króla Salomona, który w końcówce Mądrości Syracha określony jest jako „najgłupszy z ludu i pozbawiony rozumu", bo doprowadził do rozbicia królestwa Izraelitów na 2 państwa

9) asyryjski bóg, w którego świątyni -wg 2 Krl - został zamordowany przez własnych synów Sennaheryb, gdy tylko powrócił do swej stolicy, Niniwy, po nieudanym oblężeniu króla Ezechiasza w Jerozolimie

10) prowincja nad M. Czarnym, do której chrześcijan zwraca się św. Piotr w adresie swego Pierwszego Listu

Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:. do soboty 28 sierpnia do godziny 22:00.

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

Prawidłowe odpowiedzi:

Poziomo

1) CHETYTA (Rdz 10,15 i 23,10)
(w pytaniu było zaznaczone, że BT V ma tę nazwę nieco zmienioną – i rzeczywiście jest tam CHITTYTA, tyle że nie pasuje do krzyżówki, bo ma o jedną literę więcej)
4) ETAM (Wj 13,20)
(pierwszy obóz był w Sukkot)
6) ASSURBANIPAL (tablica chronologiczna)
11) LITHOSTROTOS (J 19,13)
12) MILKOM (1 Krl 11,5)

Pionowo:

1) CHAKILA (1 Sm 23,19)
2) TOU (2 Sm 23,19)
3) ADA (Rdz 36,2)
4) ELI (Mt 27,46)
5) MELEASZ (Łk 3,31)
7) SARTAN (Joz 3,16)
8) ROBOAM (Syr 47,23)
9) NISROK (2 Krl 19,37)
10) PONT (1 P 1,1)

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

Chmiel Michał
Donocik Elżbieta
Gośliniak
Misiewicz s.Bernarda
Wilczek Jerzy

W drodze losowania nagrodę książkową wygrał Gośliniak