Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko

MG

publikacja 16.03.2020 10:40

Do których Ksiąg warto zajrzeć?

Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko   Beata M.-Suwara /Foto Gość

Biblia często wspomina o plagach i za każdym razem ludzie, którzy się z nimi zmagali, wzywali Boga do ochrony. Modlitwa była pierwszą rzeczą, którą robili. Wiedzieli, że Bóg ma moc uwolnienia ich od cierpienia, jeśli jest to zgodne z Jego wolą.

Oto kilka krótkich modlitw i wezwań zawartych w Biblii, którymi możemy się modlić sami lub wraz z rodziną w tym trudnym dla nas czasie:

"Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym;
ratuj mnie, bym doznał ratunku.
Ty bowiem jesteś moją chlubą." (Jr 17,14)

Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko   Pixabay

 "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" (Mk 10,47)

Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko   Pixabay

"Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie
i nie karz w swej zapalczywości.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone
i duszę moją ogarnia wielka trwoga;
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze...?

Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę,
wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,
bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie:
któż Cię wychwala w Szeolu?3
Zmęczyłem się moim jękiem,
płaczem obmywam co noc moje łoże,
posłanie moje skrapiam łzami.
Od smutku oko moje mgłą zachodzi,
starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.

Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie,
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;
Pan usłyszał moje błaganie,
Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i bardzo zatrwożą,
niech odstąpią i niech się zawstydzą!" (Ps 6)

Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko   Pixabay

"O Panie, zmiłuj się nade mną;
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie!" (Ps 41,5)

Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko   Pixabay

"Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia - lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie". (Ps 91)

Ostatnio słyszałam historię, że podczas II wojny światowej oddział wojskowy modlił się tym Psalmem codziennie. Wszyscy przeżyli. 

Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko   Pixabay

"Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem." (Ps 121,7)

Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko   Pixabay

"Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie." (Mt 8,8)

Wezwania w Biblii, by Bóg nas chronił i nie tylko   Pixabay

Nie zapominajmy także o modlitwie, którą nauczył nas sam Jezus. 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.