Słowo, które wiedzie ku wieczności

ag

publikacja 20.01.2022 10:30

Bogactwo Pisma Świętego jest niemierzalne. Pan Bóg wypowiada się na każdy temat i nie ma takiej sytuacji w życiu, której analogii nie można by znaleźć na kartach Biblii. Najbliższa niedziela będzie Niedzielą Słowa Bożego.

Słowo Boże daje odpowiedzi na pytania zadawane przez ludzi w każdym wieku. Jędrzej Rams /Foto Gość Słowo Boże daje odpowiedzi na pytania zadawane przez ludzi w każdym wieku.

Pismo Święte jest w wielu domach. Nie znaczy to jednak, że jest czytane. Czasem zdobi półkę, z której jest zdejmowane tylko po to, by zetrzeć kurz. Niedziela Biblijna ma to zmienić.

30 września 2019 r. papież Franciszek ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, wyznaczając ją na trzecią niedzielę okresu zwykłego.

- U podstaw ustanowienia tego wydarzenia w Kościele katolickim jest chęć obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii. Ten dzień w sposób szczególny powinien być poświęcony celebracji, refleksji i pogłębianiu lektury Biblii w życiu indywidualnym i wspólnotowym - mówi ks. prof. Mirosław Wróbel, moderator Dzieła Biblijnego w archidiecezji lubelskiej.

Lektura słowa Bożego we wspólnocie chrześcijańskiej stanowi przestrzeń, w której człowiek może kształtować żywą relację do Jezusa Chrystusa. Interpersonalne spotkanie z Tym, który kocha człowieka i pragnie jego szczęścia pozwala na lepsze kształtowanie swego konkretnego życia w wymiarze materialnym i duchowym.

- To właśnie Biblia stanowi przestrzeń, w której człowiek może rozpoznawać i w całej wolności odpowiadać na Boży dar stworzenia i przymierza. Św. Augustyn w sposób obrazowy porównywał Biblię do lasu pełnego tajemnic, zagadek i skarbów. Przed lekturą Pisma Świętego modlił się: „O Panie! Dodaj mi siły i otwórz te lasy przede mną! Oto głos Twój rozkoszą moją, głos Twój przemagający nad gwarem innych złudnych przyjemności” - przypomina ks. Wróbel.

Centralne obchody Niedzieli Słowa Bożego w archidiecezji lubelskiej, w której trwają prace w ramach III Synodu AL, odbędą się w Lublinie w parafii św. Antoniego Padewskiego (ul. Kasztanowa 1).

Podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bp. Adama Baba nastąpi włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Podczas tej Mszy Świętej będzie śpiewał chór parafii Inspirante pod dyrekcją Małgorzaty Świecy. Słowo Boże przez całą niedzielę będzie głosił ks. prof. Mirosław S. Wróbel, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

Po Mszach będą rozdawane dla wiernych cytaty z Pisma Świętego i najnowsze folderki Kursu Formacji Biblijnej KUL. Podczas Niedzieli Słowa Bożego będzie możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz literatury biblijnej.

Kapłani są zachęceni, aby we wszystkich parafiach archidiecezji lubelskiej odbyła się w tym dniu uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostały wygłoszone homilie biblijne, zachęcające do systematycznego czytania słowa Bożego indywidualnie oraz w rodzinach i w grupach parafialnych.

- Niech w tym trudnym czasie pandemii Duch Święty pozwoli nam doświadczyć mocy słowa Bożego, które jest lampą, lekarstwem i przewodnikiem na każdy dzień naszego życia na ziemi, które wiedzie nas ku wieczności - zachęca do lektury Pisma Świętego ks. Wróbel.