Krzyżówka 9/2011

Marian Drawiński

publikacja 20.08.2011 22:00

W czasie wakacji proponujemy naszym Czytelnikom rozwiązywanie krzyżówek o tematyce biblijnej. Dzisiaj dziewiąta z nich.

Krzyżówka 9/2011

Czas nadsyłania rozwiązania minął. Prawidłowe odpowiedzi znajdują się w ZAŁĄCZNIKU:.

Prawidłowych odpowiedzi udzielili:

Aleksandra1985
anioł4
bejot
biechna
elaha
estera
Gałązka Urszula
gosiak
Górecka Katarzyna
Moruń Marian
Nocoń Jadwiga
notus85
Opulska Edyta
paszczak

W drodze losowania nagrodę książkową wygrała Aleksandra1985

Zanim rozpoczniesz przeczytaj (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) o ZASADACH:.

WERSJA TRUDNIEJSZA

(Uwaga – do tej wersji nie mają zastosowania następujące wskazówki autora:
„W krzyżówkowym pytaniu o hasło prawie zawsze podana jest biblijna Księga, która dane hasło czarno na białym zawiera. Ponadto w treści pytania najczęściej podpowiedziany jest wprost lub domyślnie podrozdział z szukanym hasłem.”)

Poziomo:

1) stanowi syntezę całej religii i moralności Starego Testamentu

4) po hebrajsku ten, któremu w Wujkowej Biblii pomocą była „mężyna"

6) mieszkaniec Kumidi, 1 z tych, co stali na wieżach Tyru w okresie jego świetności

9) dworskie imię Daniela

12) zbocza tej góry były schronieniem dla lwów i lampartów

14) synowie tego miasta stali na wałach Tyru

Pionowo:

1) „przymierze" po grecku

2) w wykazie potomków Ezawa starszy brat Any, pierworodny Sibeona

3) pierwotne imię Jozuego

5) Kościół tego miasta Jezus wzywa, by przestał się lękać

7) zagadkowe określenie Dawidowych Psalmów 16; 56-60

8) królem tego ufortyfikowanego kananejskiego miasta był Jabin

10) pustynia, na której Izraelici otrzymali mannę

11) oznajmiła zgromadzonym w domu Marii o przybyciu uwięzionego Piotra

12) 5-ta litera hebrajskiego alfabetu

13) z tego miasta pochodził Poti Fera, egipski kapłan i teść Józefa

14) piąty miesiąc żydowskiego kalendarza
 

Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:.  do soboty 27 sierpnia do godz. 22:00

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.

Wersja łatwiejsza na następnej stronie

Poziomo:

1) stanowi syntezę całej religii i moralności Starego Testamentu - przypisy w Wj i Pwt

4) po hebrajsku ten, któremu w Wujkowej Biblii pomocą była „mężyna" - przypis w Rdz

6) mieszkaniec Kumidi, 1 z tych, co stali na wieżach Tyru w okresie jego świetności - Ez

9) dworskie imię Daniela - Dn

12) zbocza tej góry były schronieniem dla lwów i lampartów - Pnp

14) synowie tego miasta stali na wałach Tyru - Ez

Pionowo:

1) „przymierze" po grecku - przypis w Hbr

2) w wykazie potomków Ezawa starszy brat Any, pierworodny Sibeona - 1 Krn

3) pierwotne imię Jozuego - Lb

5) Kościół tego miasta Jezus wzywa, by przestał się lękać - Ap

7) zagadkowe określenie Dawidowych Psalmów 16; 56-60 - te Psalmy i słownik

8) królem tego ufortyfikowanego kananejskiego miasta był Jabin - Joz

10) pustynia, na której Izraelici otrzymali mannę - Wj

11) oznajmiła zgromadzonym w domu Marii o przybyciu uwięzionego Piotra - Dz

12) 5-ta litera hebrajskiego alfabetu

13) z tego miasta pochodził Poti Fera, egipski kapłan i teść Józefa - Rdz

14) piąty miesiąc żydowskiego kalendarza - przypis w Ezd


Odpowiedzi można nadsyłać na ten ADRES:.  do soboty 27 sierpnia do godz. 22:00

Wraz z odpowiedziami należy podać swoje Imię, Nazwisko i adres. W przypadku, gdy ktoś pragnie, aby jego personalia pozostały jedynie do wiadomości redakcji, należy również podać nick - pseudonim, pod którym będzie figurował na liście wyników.