Refleksja na dziś

Piątek 24 sierpnia 2018

Czytania » Bliskość

Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” J 1

Relacja Natanaela z Bogiem nie była tajemnicą dla Jezusa. Wiedział o tym, jak była bliska i zażyła. Natanaelowi wystarczyło, by powiedział, że widział go pod drzewem figowym. Nie wiemy, co się tam wydarzyło, dla Natanaela było jednak jasne, że Jezus wie o najskrytszych sprawach jego serca. W jednej chwili uznał Go królem Izraela. Choć na początku sceptyczny i nieufny, szybko zmienił swój stosunek do Niego. Poszedł za Nim, i to aż do śmierci męczeńskiej.

Wciąż daleko mi do wiary Natanaela, ale chciałabym doświadczyć takiej bliskości z Bogiem, by zasłużyć na pochwałę samego Jezusa. Tak wiele wciąż oddala mnie od Niego, sporo we mnie jeszcze nieufności, pretensji i żalu.  Może na początek, jak dzisiejszy patron, powinnam zacząć uważniej słuchać Boga i uczyć się rezygnacji z własnych uprzedzeń? A reszty dokona On sam?

blumachine NIECHAJ CIĘ WIELBIĄ

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama