Refleksja na dziś

Środa 12 stycznia 2022

Czytania » Boże wezwanie

«Mów, bo sługa Twój słucha» (1 Sm 3, 10b)

Bóg ma wobec każdego człowieka swój zamysł. Zupełnie niepowtarzalny. I nie ma się co dziwić, że jeden człowiek nie jest kopią drugiego. Więcej, nawet być nie może. Kobieta o imieniu Anna, którą uważano za niepłodną, wydał na świat syna Samuela. W duchu wdzięczności ofiarowała swojego syna na służbę w świątyni. A wszystko to dokonało się w czasie jałowej posuchy w Izraelu, gdy ludzie nie chcieli słuchać Jego głosu.

Pan jednak przemówił posługując się kapłanem Helim. Dzięki niemu młody Samuel otwarł się na głos Pana i podjął Boże wezwanie. Słowo – umiejętność słuchania – Boże wezwanie – wolna odpowiedź. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki przypomina, że „spotkanie ze słowem Bożym musimy potraktować jako sprawę najpoważniejszą w naszym życiu”.

Papież Franciszek, Gaudete et exultate, 19

Chrześcijanin nie może myśleć o swojej misji na ziemi, nie pojmując jej jako drogi świętości, ponieważ „wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1Tes 4, 3). Każdy święty jest misją; jest planem Ojca, by odzwierciedlać, ucieleśniać w danym momencie dziejów, pewien aspekt Ewangelii.

Kacper Dąbrowski Mate.o - Mów do mnie Panie (cover by White Soul)

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama