Refleksja na dziś

Sobota 26 lutego 2022

Czytania » Wytrwała modlitwa

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5, 16b).

Nauczyciele mądrości wyrastają jak grzyby po deszczu. Mają nowatorskie sposoby radzenia sobie z rzeczywistością, łamią dotychczasowe schematy, obiecują szybki i łatwy sukces. Kiedy jednak uczeń Chrystusa zobaczy nietrwałość ziemskiego bogactwa, to dostrzeże również zaproszenie do wytrwałej modlitwy, by nie zagubić celu i sensu życia.

Św. Jakub zachęca to wytrwałej modlitwy tak w szczęściu i zdrowiu, jak w nieszczęściu i chorobie. Chodzi również o wiarę i odwagę w stawaniu przed Panem. A tej nie brakuje błagającym o pokój na Ukrainie. Ludzie klęczą na ulicach w błagalnej modlitwie proszą o ratunek przed wojną. Płaczący ojciec wyprawia rodzinę do strefy bezpieczeństwa, dzieci ukryte w schronach – a świat trwa na modlitwie, w której każde serce, zgięte do modlitwy kolana i ręce przesuwające ufnie paciorki różańca są łańcuchem łączącym Niebo z ziemią.

Czy wierzymy w moc modlitwy, że otrzymamy wszystko, o co na modlitwie z wiarą będziemy prosić?

Św. Faustyna - Dzienniczek, 1726

Chryste i Panie, prowadzisz mnie nad takimi przepaściami, że gdy spojrzę w nie, napełnia mnie lęk, lecz w tej samej chwili napełniam się pokojem, tuląc się do Twego Serca. Przy Twym Sercu nie lękam się niczego. W tych chwilach niebezpiecznych postępuję jak dziecko, które jest niesione na ręku matki: gdy ujrzy coś grożącego, chwyta się silniej szyi matki i czuje się bezpieczne.

Prowincja krakowska franciszkanów O Panie... Modlitwa franciszkańska, FDA Kraków, muz. Hanna Tracz

Ks. Leszek Smoliński

Reklama

Reklama