01.03.2010

Boże miłosierdzie może być dla nas abstrakcją. Nawet łaska sakramentu – przejściowym zadowoleniem, uczuciem pokrzepienia, które mija przy pierwszych trudnościach.

Czy doświadczyliśmy tego? Czy kiedykolwiek otrzymaliśmy wsparcie zamiast osądu, współczucie zamiast potępienia, przebaczenie zamiast wyroku odrzucenia? Jak jest miara ludzkiego miłosierdzia wobec nas – czy znamy to poczucie zdziwienia, gdy ktoś był dla nas dobry, choć mógł postąpić inaczej?

Boże miłosierdzie może być dla nas abstrakcją. Nawet łaska sakramentu – przejściowym zadowoleniem, uczuciem pokrzepienia, które mija przy pierwszych trudnościach.

Kogo jednak mamy prosić, do kogo wołać, kogo ubłagać – aby nam pokazał, dowiódł, pozwolił doświadczyć? Jeśli stoją wokół mnie dobrzy ludzie – natchnij ich. Jeśli zgrzeszyłam – wskaż mi grzech i daj doświadczyć przebaczenia. Pokaż to, co przygotowałeś dla mnie.

 

Pytania do rachunku sumienia

Czy narzekam na różne duchowe trudności zamiast zwrócić się o pomoc do Boga?

Czy daję innym to, na co zasłużyli czy to, co sama chciałabym otrzymać?

 

Modlitwa

Wysłuchaj mojego głosu i moich dziejów
I nakłoń uszy swoje na głos moich modlitw,
I uczyń mnie dobrym człowiekiem,
Albowiem tylko wówczas
Jestem
Gdy jestem dobry.
Oto jedyna miara
Mojego człowieczeństwa
I istnienia
R. Brandstaetter, Psalm o trzcinie (fragm.)

 

Mądrość Krzyża

Nie moc ludzka, ale łaska Chrystusa działa tak potężnie w ułomnym ciele, że to, przed czym człowiek z natury wzdryga się i ucieka, przez żarliwość ducha pożąda i kocha.

(Tomasz a Kempis)

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka