03.09.2010

Piątek, w dodatku pierwszy w miesiącu. W świątyniach po wielekroć powtarzane są słowa post, umartwienie, wynagrodzenie. U wielu słuchaczy budzą one opór.

Piątek, w dodatku pierwszy w miesiącu. W świątyniach po wielekroć powtarzane są słowa post, umartwienie, wynagrodzenie. U wielu słuchaczy budzą one opór. Dziś znajdujący dodatkowe uzasadnienie. „Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi?” Znajdą się również inne argumenty. Skoro Chrystus umarł i zmartwychwstał za nasze grzechy, złożył siebie Ojcu w ofierze, to Bogu nasze wyrzeczenia nie są już potrzebne.

Pan młody. Głowa Ciała, którym jest Kościół. Cóż to za Ciało, które nie chce współdziałać z Głową? Ogrójec się przypomina. „Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?” I błaganie świętego Pawła. „Proszę was, bracia, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, Bogu przyjemną, jako wyraz wasze rozumnej służby Bożej.”

Wy, którzyście zakosztowali mojej uczty – czy możecie wziąć ze Mną mój Krzyż?

 

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski