11.09.2010

Cóż może słowo? A jednak – może podnieść na duchu i zranić, może pocieszyć i zdeptać, może wywyższyć i poniżyć. Słowo ma moc budzić do życia i zabijać.

Owoc. Coś konkretnego i namacalnego. Coś wymiernego, co można wziąć do ręki. Tym bardziej zaskakują słowa Jezusa wskazujące, że owocem jest słowo. To, które pada z moich ust. Dobre drzewo rodzi dobre owoce, a dobre serce rodzi dobre słowa…

Owoc słowa. Cóż może słowo? A jednak – może podnieść na duchu i zranić, może pocieszyć i zdeptać, może wywyższyć i poniżyć. Słowo ma moc budzić do życia i zabijać.

Moje słowa świadczą o moim sercu. Czasem za nimi musi iść działanie, ale ileż razy nie potrzeba nic więcej. Czasem jedno słowo wystarczyło albo też jednego słowa zabrakło.

Jakie są moje słowa?