02.03.2011

Synowie Zebedeusza faktycznie nie wiedzą, o co proszą. Miejsce po prawej i lewej stronie Krzyża Chrystusowego – tronu Jego Chwały przewidziano dla innych…

Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”. „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”

Ciekawe, że te słowa padają wtedy, gdy Jezus mówi o męce i śmierci. Synowie Zebedeusza faktycznie nie wiedzą, o co proszą. Miejsce po prawej i lewej stronie Krzyża Chrystusowego – tronu Jego Chwały przewidziano dla innych…

A przecież nie tylko Jakub i Jan nie rozumieli jeszcze, na czym ma polegać ich wielkość. Gdyby rozumieli, żaden by się nie oburzył na braci, którzy chcieli dostąpić zaszczytu przed innymi. Do wszystkich więc padają słowa: Kto by chciał się stać wielkim, niech będzie sługą. Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

Jak inaczej, niż Bóg, rozumiem chwałę, i godność, i wielkość. I dziwię się, gdy zamiast tronu widzę krzyż…