24.10.2011

Abba, Ojcze

Abba, Ojcze z ust Jezusa padło w Getsemani. Tuż przed pojmaniem, męką i śmiercią. Wołał do Tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany.

Nie otrzymaliście ducha niewoli [...], ale ducha przybrania za synów. Jesteście synami. Nie lękajcie się, wołajcie do Ojca! Naśladujcie Chrystusa w Jego wołaniu. 

Abba, Ojcze z ust Jezusa padło w Getsemani. Tuż przed pojmaniem, męką i śmiercią. Wołał do Tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany.

Nie lękajcie się. Wyprostujcie, zostaliście uleczeni. Nie musicie się bać – nawet śmierci. Chrystus został od niej wybawiony. Zmartwychwstał. Śmierć nad nim nie ma już władzy.

Śmierć nie ma też władzy nad nami. Ta cielesna: zmartwychwstaniemy – i ta duchowa: póki żyjemy mamy szansę powrotu. Bo ani śmierć ani życie nie zdoła nas odłączyć od Miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie.