28.11.2011

Godzien - nie godzien

Akt pokory setnika równie dobrze może być wymówką pyszałka. Albo zakrywającą lęk przed spotkaniem maską.

Dlaczego nie teraz? Dlaczego dopiero na końcu czasów? Przecież może sprawić, że naród przeciw narodowi nie podniesie miecza i nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chcę tymi pytaniami przyspieszyć dzień Pański? Nie, dnia Pańskiego nie przyspieszą pytania. Więc może pytam, bo pragnę raju tu i teraz bez tego, co na końcu będzie najważniejsze – spotkania twarzą w twarz. Daj pokój i bezpieczeństwo, ale nie wchodź pod mój dach i nie czekaj na mnie pod swoim.

Bo nie jestem godzien. Akt pokory setnika równie dobrze może być wymówką pyszałka. Albo zakrywającą lęk przed spotkaniem maską.

Powiedz tylko słowo i zanurz mnie w Twojej światłości. Bym przestał się bać życia z Tobą na wieki.

 

Rachunek sumienia

  1. Jak często modlę się o wiarę setnika?
  2. Czym tłumaczę swoją „niegodność”?
  3. Co zrobić, by opór przed wędrowaniem przemienić w radość wędrowania?

 

Budzik adwentowy

„Ewangelizacja zawiera więc głoszenie nadziei na spełnienie obietnic, danych od Boga przez Jezusa Chrystusa w nowym Przymierzu: głoszenie miłości Boga względem nas i naszej miłości ku Bogu; głoszenie miłości braterskiej względem wszystkich ludzi — to znaczy zdatności do dawania i przebaczania, do wyrzeczenia i troszczenia się o braci — co wypływając z miłości Bożej, stanowi centrum Ewangelii; głoszenie tajemnicy nieprawości oraz czynnego starania się o szlachetność” Paweł VI, Evangelii nuntiandi 28).

 

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski