03.12.2011

Proście

Jeżeli mamy więcej miłości niż wiedzy, nie pozostaje nam nic innego, jak przerwać jałowe dyskusje...

„Byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.” Rozważając dzisiejszą perykopę trudno nie umieścić jej w kontekście dwóch wypowiedzi. Pierwsza to informacja, jaka wczoraj pojawiła się w radiu watykańskim. Tytuł kłuł w oczy i prowokował do refleksji. „Ja kapłanów po prostu nie mam” – wyznał na antenie rozgłośni przewodniczący włoskiego episkopatu. Druga jest cytatem z listu św. Franciszka Ksawerego do św. Ignacego Loyoli, rozważanym w dzisiejszej Liturgii Godzin. „W tych krajach bardzo wielu nie jest chrześcijanami tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto by wśród nich apostołował. Często wspominam, jak to dawniej, na uczelniach europejskich, a szczególnie na Sorbonie, wyszedłszy z siebie, krzyczałem do tych, którzy mają więcej wiedzy niż miłości, i nawoływałem ich tymi słowami: O jak wiele dusz z waszej winy traci niebo i pogrąża się w otchłań piekła!”

Jeżeli mamy więcej miłości niż wiedzy, nie pozostaje nam nic innego, jak zakończyć jałowe dyskusje, paść na kolana i pokornie prosić. Aby wysłał. I wyzwolił od lęku („w prawdziwej miłości nie ma lęku”), gdy wskaże palcem i powie: TY.

 

Rachunek sumienia

  1. Jak często modlę się o powołania do służby w Kościele?
  2. Czy tworzę dobry klimat dla odkrywania i wzrostu powołania do służby w Kościele?
  3. W jaki sposób wspieram powołanych?

Budzik adwentowy

„Mówiąc o Ewangelii nie możemy mieć na myśli jedynie jakiejś księgi czy jakiegoś nauczania; Ewangelia to coś znaczenie więcej: jest ona Słowem żywym i skutecznym, które urzeczywistnia to, co znaczy. Nie jest to system prawd wiary i przykazań moralnych, ani tym bardziej program polityczny, lecz jest to osoba: Jezus Chrystus jako ostateczne Słowo Boga, które stało się człowiekiem” (Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej 11).

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski