15.12.2011

Przeszkodzić Bogu

Co dalej? Czy istnieje jakieś dalej? Przecież tyle darów odrzuciłam, tyle razy udaremniłam zamiar Boga względem siebie mówiąc „nie”. Czy istnieje jakieś wyjście? Teraz, po latach?

Czy człowiek może przeszkodzić Bogu? Czy może wygrać z Bogiem Wszechmogącym? Postawić na swoim?

Faryzeusze i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od [Jana]. ­– pisze Łukasz. Bóg wyszedł do nich. Przez setki lat posyłał proroków, wołał. Wypełniał zapowiedzi, realizował obietnice. W końcu posłał swojego Syna. Oni jednak odmówili, czyniąc dar Boga daremnym. Bezskutecznym.

Co dalej? Czy istnieje jakieś dalej? Przecież tyle darów odrzuciłam, tyle razy udaremniłam zamiar Boga względem siebie mówiąc „nie”. Czy istnieje jakieś wyjście? Teraz, po latach?

Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Bo małżonkiem ci jest twój Stworzyciel, […] Odkupicielem twoim Święty Izraela. […] Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju”, mówi Pan.

Tu, gdzie dziś jestem, mogę zawołać. Bóg nadal czeka. Jego dar może we mnie ożyć.

Pytania do rachunku sumienia:

  1. Coście wyszli oglądać na pustyni? Ale coście wyszli zobaczyć? Kogo lub czego szukam? W życiu, w Kościele?
  2. Faryzeusze i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie. Czy szukam woli Boga w moim życiu, czy kieruję się własną?
  3. Góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Czy pamiętam, że zawsze mam wyjście? Zawsze mogę wołać do Tego, który się ode mnie nie odwrócił? Który na mnie czeka?

Budzik adwentowy:

Spodziewanym owocem tego spotkania jest wprowadzenie ludzi w relację Syna z Jego Ojcem, aby poczuć siłę Ducha. Celem przekazu wiary, celem ewangelizacji jest doprowadzenie człowieka «przez Chrystusa do Ojca w Duchu» (por. Ef 2, 18)[37]; to właśnie jest doświadczeniem nowości Boga chrześcijańskiego. W tej perspektywie przekazywać wiarę w Chrystusa oznacza stwarzać warunki dla wiary przemyślanej, świętowanej, przeżywanej i przemodlonej; oznacza to włączać w życie Kościoła[38]. (Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej 11).