27.03.2012

Margines

Cuda się zdarzają, tyle tylko, że są one wynikiem wiary, a nie „sztuczką” Pana Boga mającą potwierdzić Jego istnienie.

Dlaczego dzisiaj Pan Bóg nie czyni cudów? Tak pytają niektórzy i argumentują, że gdyby zobaczyli   takie rzeczy, które opisywane są w Starym, czy Nowym Testamencie na pewno by uwierzyli.

Tymczasem także i dzisiaj cuda się zdarzają, tyle tylko, że są one wynikiem wiary, a nie „sztuczką” Pana Boga mającą potwierdzić Jego istnienie. Ci zaś, którzy w Niego nie wierzą robią wszystko, aby je zakwestionować, ośmieszyć i utrzymują, że wcześniej czy później nauka będzie w stanie wszystkie te zjawiska wytłumaczyć.

Poza tym spójrzmy na Izraelitów. Widzieli te same cuda, słuchali tych samych słów - jedni w Chrystusa uwierzyli, inni odrzucili i nazwali bluźniercą lub człowiekiem niespełna rozumu. I tak będzie, aż do skończenia świata. Wiara bowiem jest nie tylko kwestią rozumu, ale i woli. Bóg zaś zawsze ten margines nam pozostawia - byśmy obdarzeni wolną wolą, sami tę decyzję podjęli.

Odpowiadam na Słowo

Panie! Naucz mnie dostrzegać cuda dziejące się w moim życiu.

Co mówi Duch

Człowiek może zwrócić się ku dobru jedynie w wolności. […] Prawdziwa wolność to wzniosły znak obrazu Boga w człowieku. Bóg bowiem chciał dać człowiekowi możliwość rozstrzygania o własnym losie, tak aby z własnej woli szukał swojego Stworzyciela i trwając przy Nim w wolności osiągał pełną i błogosławioną doskonałość. Godność człowieka wymaga więc, aby działał on według świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobiście poruszany i kierowany od wewnątrz, a nie pod wpływem ślepego impulsu wewnętrznego lub czysto zewnętrznego przymusu. GS 17