10.04.2012

Nawróćcie się

By nas ocalił od śmierci. Byśmy doświadczyli radości i wesela w Jego dniu.

Piotr opowiedział Żydom o Jezusie – o sensie Jego męki, śmierci, zmartwychwstania. A oni „przejęli się do głębi serca”. Tak jak my – uczestnicząc w ostatnich dniach w świętych obrzędach, świętując zmartwychwstanie – skupiamy uwagę na tych wydarzeniach, odkrywamy ich sens, ich znaczenie dla nas.

Tak jak im Piotr proponował nawrócenie – tak i dla nas kolejna okazja, by uzależnić własne życie od Jezusa. Tak by On nas żywił w czasie głodu. By nas ocalił od śmierci. Byśmy doświadczyli radości i wesela w Jego dniu.

Bo i my mamy „czekać na Jego łaskę”. I my musimy „pokładać nadzieję” właśnie w Nim. Jak Magdalena mamy oznajmiać to, co nam powiedział.

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka