07.07.2012

Na plus

W relacji z Bogiem, gdziekolwiek się obrócimy – czeka dobro. Tego możemy być pewni...

To, co dobre, nigdy się nie kończy, jest tego więcej i więcej, jedno prowadzi do drugiego: „Spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba”.

Trudności, cierpienie – były i będą, spotykają nas jednako – wierzących i niewierzących. Ale ten bilans dla nas wychodzi na plus: w relacji z Bogiem, gdziekolwiek się obrócimy – czeka dobro. Tego możemy być pewni – z Jego strony nic złego nam nie grozi.

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka