18.07.2012

Jak deszcz

Łaska dotyka nie tylko serca. Przenika także rozum.

Poznanie Boga jest jak dotykanie pięciu ran Jezusa. Słowo Boże, Kościół z jego sakramentami i nauczaniem, żywoty świętych, doświadczenie mistyczne, studium teologii. Dotknąć znaczy poznać, rozsmakować się, zmierzyć z pytaniami, doświadczyć światła i ciemności, zaangażować rozum. Bo łaska dotyka nie tylko serca. Przenika także rozum. I jest jak deszcz. Padający krótko zaledwie nawilża powierzchnię ziemi. Obfita ulewa szybko spływa, zostawiając po sobie zniszczenia. Drobny, padający długo, przenika w głąb i zasila życie.

Prostota jest jak kwiat. Nie wyrośnie na glebie suchej i zaciemnionej. Potrzebuje wody, słońca i wiatru.

Prostaczek nie unika wysiłku rozumu i serca. Zakrywająca Tajemnicę mądrość i roztropność nie jest wyłączeniem umysłu. To pycha i lenistwo – prosta droga do koszmaru życia z bogiem, stworzonym na własny obraz i podobieństwo.

 

Czytania mszalne rozważa ks. Włodzimierz Lewandowski