03.03.2013

Obecność Boga

Zacznij słuchać i usłysz, co Pan mówi do Ciebie! Zacznij patrzeć i zobacz wszystkie Jego dobrodziejstwa! Nie zapominaj o nich!

Uderza mnie w dzisiejszym pierwszym czytaniu Imię Boga: "Ja Jestem".

W imieniu tym zawiera się nieustająca Boża obecność.

On jest – tu i teraz. Gdy jest mi dobrze i kiedy mi źle. Jest, czy w Niego wierzę, czy nie wierzę.

Ale Jego istnienie nie jest czymś statycznym, na odległość. On jest obecny i kocha.

Jego obecność to pełna miłości aktywność, działanie, nawet gdy ja uważam, że On milczy, a moja sytuacja Go nie interesuje.

On słucha i działa, tak samo jak w historii Izraela. Gdy Żydzi cierpieli w Egipcie, On swym uprzedzającym działaniem już przygotowywał im kogoś, kto wyprowadzi ich z niewoli, z cierpienia i trudu.

To budzi we mnie nadzieję, że i w moim życiu Bóg działa podobnie.

Obojętnie, w jakiej tkwię niewoli: zniewolenie grzechem, słabością, brak zdrowia i pracy, niewola osamotnienia i opuszczenia – On JEST i działa. Szykuje dla mnie pomoc.

Ale być może wcale w to nie wierzę? Może to Słowo uważam tylko za historię, coś, co wydarzyło się dawno temu i nie ma wpływu na moje życie?

Jeśli tak, to do mnie kieruje Pan dzisiejsze wezwanie: Nawracaj się! Jestem blisko Ciebie!

Nawracaj się, podejmij decyzję o zmianie swego patrzenia!

Zacznij słuchać i usłysz, co Pan mówi do Ciebie!

Zacznij patrzeć i zobacz wszystkie Jego dobrodziejstwa!

Nie zapominaj o nich!

Błogosław Pana! Nieustannie błogosław!

 

Rachunek sumienia

  1. Czy odczytuję Słowo Boże jako skierowane osobiście do mnie?
  2. Czy kształtuję swój obraz Boga według Bożego objawienia, zawartego w Piśmie Świętym?
  3. Czy uwielbiam Pana w każdej sytuacji mego życia?

 

Śladami świętych

"Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim." (Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża – niemiecka filozof, karmelitanka bosa, Żydówka z pochodzenia)

 

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska